Start

Nieuwsoverzicht ChristenUnie Krimpenerwaard

Wij willen u graag de Algemene Beschouwingen van de ChristenUnie delen, zoals uitgesproken bij de Begroting 2021: Wat echt telt...

Ton_van_Dorp_2020_Alphen.jpgdinsdag 24 november 2020 17:59 Voorzitter,

Het begrotingsproces is in de gemeenteraad het meest intensieve proces van het jaar. Dit keer hebben wij - mede dankzij de Provincie - een wel heel bijzonder proces doorlopen. Alleen als de Raad vanavond, aanvullend aan de begroting, ook een herstelplan aanvaardt, heeft de gemeente Krimpenerwaard een financieel dekkend vooruitzicht. lees verder

Blog

 1. 191130 Ton Raad KW.jpg
  Ton_van_Dorp_ChristenUnie_Krimpenerwaard_Farctie (5) 250
  Door Ton van Dorp op 30 november 2019

  Vereniging van Nederlandse Gemeente neemt ChristenUnie motie van gemeente Krimpenerwaard aan

  Op de ledenvergadering van de VNG is onze motie “structureel begrotingsevenwicht” aangenomen. Daarmee omarmen alle Nederlandse gemeenten onze oproep om een voorspelbaar en structureel evenwicht. De motie is door ChristenUnie en VVD ingebracht in de begrotingsraad van Krimpenerwaard en daar unaniem aangenomen.

   

  Lees verder
 2. Cor_Slob_christenunie_krimpenerwaard_Ark Mission.jpg
  Cor_Slob_ChristenUnie_Krimpenerwaard_Farctie (7) 250
  Door Cor Slob op 5 september 2019

  Eenzaamheid

  Afgelopen week stond het thema eenzaamheid op de agenda van de commissievergadering. 's Middags stond ik bij de groenteafdeling van de supermarkt naast een bejaarde dame en het flitste door me heen: ‘Hoe kan ik nu weten of deze mevrouw eenzaam is?’ Ik besloot een gesprekje aan te knopen en vroeg wat zij vanavond van plan was om te gaan eten. Effen, vijf minuten later kon ik weer verder gaan winkelen en ik was weer helemaal op de hoogte van het feit dat een hele bloemkool veel te veel is als je alleen bent maar dat ze daar eigenlijk wel heel veel zin in had. ‘Zullen we er eentje delen?’

  Lees verder
 3. Logo Ze zijn al thuis
  Erik van der Does de Bye.jpg
  Door Erik van der Does De Bye op 11 maart 2019

  Krimpenerwaard is Kinderpardongemeente.

  Hoewel het alweer enige tijd geleden is, is het toch de moeite waard te vermelden, dat ook Krimpenerwaard een Kinderpardongemeente is. Op initiatief van de ChristenUnie Krimpenerwaard werd op 11 december 2018 hiertoe een motie ingediend, die medeondertekend werd door CDA, D66, Dierbaar Krimpenerwaard, Pro Krimpenerwaard, PvdA, SGP en Waard 18. Alleen de VVD stemde tegen, alsmede één lid van Lokaal op 1 en één lid van VGBK.

  Lees verder

Overig nieuws

Aandacht voor elkaar

191130 Ton_van_Dorp_ChristenUnie_Krimpenerwaard.JPGzaterdag 14 november 2020 14:39 De ChristenUnie staat voor een Krimpenerwaard waar iedereen gelijkwaardig is en meetelt: dat geldt voor de zorgbehoevende ouderen en voor mensen met een beperking. Voor Nederlanders die al vele generaties hier leven, en voor vluchtelingen, of kinderen van migranten. lees verder

BEGRAVEN IS TE DUUR

Algemene_Begraafplaats_Krimpen_aan_de_Lek._Grafkelder.jpgzaterdag 14 november 2020 14:34 De gemeente Krimpenerwaard is vanwege de slappe ondergrond en de daaruit voorvloeiende kosten, een dure gemeente om te begraven. Desondanks stelde het college van B en W aan de raad een eenmalige extra verhoging van 12,8% voor. lees verder

Jongeren en Politiek

Logo Krimpenerwaard.pngzaterdag 14 november 2020 14:23 “Lang werd gedacht, dat jongeren weinig interesse in politiek zouden hebben. Dat lijkt - gelukkig - niet waar” zo constateerde de fractievoorzitter van ChristenUnie Krimpenerwaard, Ton van Dorp, afgelopen week in de Raad van Krimpenerwaard. lees verder

Zorg voor elkaar

2020 NietAlleen.jpgzaterdag 14 november 2020 13:59 Tijdens de Algemene Beschouwingen heeft de ChristenUnie nadrukkelijk aandacht gevraagd voor zorg voor de medemens, juist tijdens deze Corona-tijd. Door middel van een motie heeft de ChristenUnie de gemeente opgeroepen aan te sluiten bij de landelijke #Niet Alleen-initiatieven. lees verder

Inbreng Fractie ChristenUnie bij behandeling van de concept-RES tijdens de raadsvergadering van 15 juli 2020.

Anthony sporthal Ouderkerk raadsvergadering 2020-07zaterdag 25 juli 2020 12:05 Hoe betrek je gemeenten, gemeenteraden, burgers en bedrijven bij de door de landelijke overheid geformuleerde vraag om over te schakelen naar duurzame energie?

We zitten als Krimpenerwaard in een klein maar overzichtelijk RES-gebied, de vijf Midden-Hollandgemeenten. In de afgelopen tijd zijn raadsleden uit dit gebied door middel van bijeenkomsten meegenomen en bijgepraat. We hebben waardering voor deze aanpak.

Daarnaast hebben we als raad wat ons betreft een heel goede keuze gemaakt om een werkgroep in te stellen. Namens onze fractie neemt commissielid Siem Opschoor deel aan deze werkgroep.

Tot zover gaat het eigenlijk heel goed; een voorbeeld voor veel andere RES-regio’s en gemeenten.
Er zijn echter nu nog open einden en er moeten stappen worden gezet. lees verder