Start

Nieuwsoverzicht ChristenUnie Krimpenerwaard

Dinsdag 4 juli wordt een bijzondere dag voor ons nieuwe raadslid Gerrit Both.

ChristenUnie_Krimpenerwaard_Gerrit_Both_raadslidmaandag 03 juli 2017 09:22 In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 6 juni jl. heeft Benjamin Anker als ChristenUnie raadslid en fractievoorzitter afscheid genomen van de gemeenteraad Krimpenerwaard. Conform de huidige kandidatenlijst is Gerrit Both benaderd om de vacante plaats in te nemen, en hij heeft gemeend de open gevallen plaats in de ChristenUnie raadsfractie in te gaan nemen. lees verder

Verbinden door anders te vergaderen (rapport commissie van Zijl)

gemeenteraad_Krimpenerwaard_ChristenUnie_Vergaderen_efficientdonderdag 29 juni 2017 05:53 Tijdens de commissievergadering van 27 juni jl. werd het rapport ‘Tot de kern komen – besturen in de gemeente Krimpenerwaard’ van de Commissie Van Zijl besproken. Dit rapport beschrijft kort hoe raad, commissies en college te werk zijn gegaan vanaf 1 januari 2015 tot heden. Hoe de eerste twee jaar vooral in het teken van harmonisatie van verordeningen en beleid hebben gestaan, maar ook dat de gemeenteraad en de het college tijdens de heidag van 28 oktober 2016 met elkaar hebben geconstateerd dat het nu tijd is voor nieuwe ambities. Ambities die te maken hebben met de drie rollen van de gemeenteraad en de samenwerking daarin met het college en inwoners en ambities op het gebied van vergaderen. lees verder

Cor Slob, commissielid ChristenUnie Krimpenerwaard ; ‘Als iedereen in de Krimpenerwaard één zwerfie per dag opraapt scheelt dat de gemeente 19 miljoen plastic flesjes per jaar op de straat!’

Cor_Slob_ChristenUnie_Krimpenerwaard_Zwerfafval_Zwerfiewoensdag 28 juni 2017 15:52 Dinsdagavond 28 juni 2017 vergaderde de commissie Samenleving, Bestuur, Beheer en Verkeer in het gemeentehuis. Één van de onderwerpen was de stand van zaken met betrekking tot de groenvoorziening in de gemeente Krimpenerwaard. Naar aanleiding van een groot aantal klachten was dit onderwerp op de agenda gekomen lees verder

Verkeersdruk in de Hoofdstraat van Krimpen aan de Lek

ChristenUnie_Krimpenerwaard_Centrum_Krimpen_aan_de_Lekmaandag 19 juni 2017 08:24 Op 29 juni 2010 werd het bestemmingsplan Centrum Krimpen aan de Lek vastgesteld. Intussen is er heel wat veranderd en komen de contouren van het definitieve plan in zicht. Het gaat er prachtig uitzien in Krimpen aan de Lek! Zaterdag 13 mei bezochten wij een bijeenkomst van verontruste bewoners in het prachtige nieuwe Cultuurhuis. Deze inwoners van Krimpen aan de Lek maken zich onder andere zorgen over de verkeersveiligheid in de Hoofdstraat! lees verder

Visie Krimpenerwaard!

Christenunie_Krimpenerwaard_Visie_Riet_Bakkervrijdag 16 juni 2017 09:06 Afgelopen maand is de ‘strategische visie Krimpenerwaard’ gepresenteerd. Op initiatief van stedenbouwkundige Riek Bakker is afgelopen maanden door inwoners en ondernemers uit de Krimpenerwaard gewerkt aan een rapport waarin keuzes voor de toekomst van de Krimpenerwaard zijn uitgewerkt. Er is voor 8 thema’s (waaronder economie, mobiliteit, woningen en voorzieningen, landbouw) uitgewerkt welke uitdagingen en kansen zich in de komende decennia gaan voordoen en hoe daarop geanticipeerd kan worden. lees verder

Inbreng bij behandeling Sportnota : ChristenUnie gaat voor gezond!

170606_ChristenUnie_Krimpenerwaard_Gemeenteraad_Elisabeth_van_Zijl_Sportnotamaandag 12 juni 2017 07:16 De raadsvergadering van 6 juni had een uitloop naar 7 juni. Niet alleen vanwege de lange agenda, maar ook vanwege een stroomstoring die vervolg van de vergadering onmogelijk maakte. De bespreking op 6 juni van de agenda nam veel tijd in beslag. Dat had vooral te maken met de bespreking van de Sportnota voor onze gemeente. Een belangrijk agendapunt. Ook voor de ChristenUnie. De Sportnota ‘Sport voor iedereen’ is in eerste instantie ontstaan vanuit de noodzaak tot harmoniseren. Iedere gemeente had eigen beleid als het gaat om sport en subsidiering van verenigingen en beleid rondom accommodaties. Het was tijd om daar een geheel van te maken. lees verder

Benjamin Anker neemt afscheid van de gemeenteraad van Krimpenerwaard

ChristenUnie_Krimpenerwaard_Gemeenteraad_Anker_Afscheid (2)vrijdag 09 juni 2017 10:16 Woensdagavond 7 juni 2017 heeft Benjamin Anker afscheid genomen van de gemeenteraad van Krimpenerwaard. Benjamin vertrekt in augustus met zijn gezin naar Berlijn waar hij een functie heeft aanvaard op de Nederlandse ambassade. lees verder

Ton van Dorp nieuwe fractievoorzitter ChristenUnie

Tonwoensdag 31 mei 2017 20:05 De fractie van de ChristenUnie Krimpenerwaard heeft onlangs Ton van Dorp uit Stolwijk gekozen tot nieuwe fractievoorzitter. Ton volgt als fractievoorzitter Benjamin Anker op die in augustus met zijn gezin naar Berlijn zal verhuizen.
Tijdens de raadsvergadering van 6 juni neemt Benjamin afscheid van de raad. In de vergadering van 4 juli wordt Gerrit Both vervolgens als nieuw raadslid voor de ChristenUnie geïnstalleerd. lees verder

Persbericht CU K'waard: Adopteer je straat

CorSlobmaandag 15 mei 2017 06:00 Klik hier voor een persbericht van de ChristenUnie Krimpenerwaard over het project "Adopteer je straat" (PDF). lees verder

Woonvisie gemeente Krimpenerwaard

donderdag 11 mei 2017 12:59 De woonvisie is een belangrijk document voor onze gemeente. Het zet de lijnen uit voor de toekomst en geeft een beeld van hoe wij willen dat onze Waard er kan gaan zien op middellange termijn (zeg twintig jaar). Goed dus dat hier uitgebreid over is gesproken tijdens de raadsvergadering. lees verder

ChristenUnie stemt in met bestemmingsplan Tussenlanen 20b te Bergambacht

Tussenlanen 20b Bergambachtwoensdag 10 mei 2017 20:56 Op de agenda voor de raadsvergadering van 9 mei jl. stonden twee belangrijke bespreekpunten. Namelijk het bestemmingsplan Tussenlanden 20b te Bergambacht en de Woonvisie gemeente Krimpenerwaard. lees verder

Herontwikkeling Spoorzone Schoonhoven

IMG_2093.JPGvrijdag 21 april 2017 20:44 In antwoord op vragen van de ChristenUnie Krimpenerwaard gaf wethouder Blok tijdens de commissie R&F op 18 april aan dat het college van plan is om dit jaar nog met een totaalvisie te komen over de Spoorzone in Schoonhoven. lees verder

Woonvisie Krimpenerwaard

Rijtjeshuis.jpgvrijdag 21 april 2017 20:41 Dinsdag 18 april stond de concept woonvisie van de gemeente Krimpenerwaard op de agenda van de raadscommissie Ruimte en Financiën. lees verder

Benjamin Anker stopt als fractievoorzitter en raadslid - update

benjaminvrijdag 21 april 2017 20:39 Tijdens de ledenvergadering van 20 april maakte Benjamin Anker bekend dat hij over enkele maanden stopt als raadslid en dus ook als fractievoorzitter. lees verder

Inkoop zorg goed geregeld?!

zorgvrijdag 21 april 2017 12:22 Tijdens de commissievergadering van 19 april ging er veel aandacht uit naar de Jeughulp en de inkoop van zorg voor jeugdhulp, WMO en beschermd wonen. Terecht! Voor de ChristenUnie is dit een belangrijk onderwerp, en voor wie niet? lees verder

Ledenvergadering 20 april - financieel overzicht

ledenvergaderingdinsdag 18 april 2017 12:39 In de bijlage kunt u de stukken van de penningmeester lezen. Tijdens de vergadering zal het financieel overzicht 2016 definitief worden vastgesteld. De kascontrole door de kascommissie heeft ... lees verder

ChristenUnie vraagt aandacht voor dienstverlening aan ouderen

donderdag 13 april 2017 12:49 De ChristenUnie heeft dienstverlening hoog in het vaandel staan. Goede en correcte dienstverlening die aansluit bij de behoefte van onze burgers vinden wij belangrijk. lees verder

ChristenUnie wil laaggeletterdheid terugdringen

donderdag 13 april 2017 12:45 Afgelopen weken werden we geconfronteerd met een schrikbarend hoog getal als het gaat om het aantal volwassenen dat moeite heeft met lezen, schrijven en/of rekenen. lees verder

Ledenvergadering 20 april - update

ledenvergaderingwoensdag 05 april 2017 12:34 Bij deze alvast een aankondiging voor de ledenvergadering van donderdag 20 april aanstaande. Klik hier voor de agenda voor deze avond en klik hier voor de notulen van de laatste ledenvergadering ... lees verder

Dank voor uw stem!

Gert-Jan Segers uitslagenzaterdag 18 maart 2017 19:55 Beste mensen,

De stemmen zijn geteld. Ongeveer 60.000 mensen meer dan in 2012 hebben dit keer op de ChristenUnie gestemd. Dat maakt mij ontzettend dankbaar. lees verder