Start

Nieuwsoverzicht ChristenUnie Krimpenerwaard

ChristenUnie Krimpenerwaard stelt kieslijst vast voor GR22

21 Kandidaten GR22.jpgdonderdag 14 oktober 2021 21:35 In de ledenvergadering van 13 oktober heeft de ChristenUnie Krimpenerwaard de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 vastgesteld. Het door het bestuur ingediende voorstel hieromtrent werd ongewijzigd door de leden aangenomen. De al eerder gekozen lijsttrekker Ton van Dorp uit Stolwijk wordt op de lijst gevolgd door de zittende raadsleden Anthony Tom (Schoonhoven) en Cor Slob (Krimpen aan de Lek). lees verder

Blog

 1. Cor_Slob_ChristenUnie_Krimpenerwaard_Farctie (7) 250
  Door Cor Slob op 7 juli 2021

  Zomerstage voor de gemeenteraad Krimpenerwaard.

  Zo om de twee jaar schrijf ik mezelf in voor een zomerstage. Heel nuttig om eens ergens een kijkje achter de schermen te nemen. Dit jaar heb ik het werk van de Boa's uitgekozen. Er is de laatste periode regelmatig over gesproken, er is vraag naar een 'groene' Boa. Maar hoe kijken de Boa's zelf tegen hun werk aan en waar moeten de prioriteiten gesteld worden.

  Lees verder
 2. Siem_Opschoor_ChristenUnie_Krimpenerwaard_Farctie (1) 250
  Door Siem Opschoor op 30 juni 2021

  Terugblik op de vaststelling van de Regionale Energie Strategie

  21 Windmolen_2Tijdens de extra raadsvergadering RES op 29 juni besprak de gemeenteraad de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Midden Holland.  Dit document beschrijft de regionale inkleuring van de klimaatafspraken in het Parijs akkoord. In dit akkoord is afgesproken om de CO2 uitstoot in 2030 te verminderen met de helft ten opzichte van 1990 en in 2050 te helemaal tot nul te reduceren.

  Juist omdat ik ook het standpunt heb dat we zo niet verder kunnen en dat het effect van deze uitstoot al duidelijk zichtbaar begint te worden ben ik twee jaar geleden lid geworden van de werkgroep RES. Een raadsbrede werkgroep waar de meeste fracties in zijn vertegenwoordigd.

  Lees verder
 3. Anthony_Tom_ChristenUnie_Krimpenerwaard_Farctie (6) 250
  Door Anthony Tom op 6 juni 2021

  Terugblik op een belangrijke raadsvergadering met een volle agenda.

  Tijdens de laatste vergadering (vanwege de volle agenda verspreid over twee avonden, 1 en 2 juni!) heeft de gemeenteraad een aantal heel belangrijke besluiten genomen.

  Deze raadsvergadering en de daaraan voorafgaande commissievergaderingen waren voor mij als raadslid met de portefeuille ruimtelijke ordening dusdanig intensief dat ze me nog lang bij zullen blijven.

  Omdat juist ruimtelijke ordening het thema is waar ik me in de fractie mee bezig houd, kon ik de afgelopen weken aan de bak. Eerst kwamen de meeste onderwerpen in de week ervoor in de oordeelsvormende commissie Ruimte en Financiën aan de orde en vervolgens konden besluiten worden genomen in de raadsvergadering.

  De vergadering op 1 juni begon echter met een voor onze fractie bijzonder en feestelijk moment: Kars Terlouw werd beëdigd tot commissielid namens de ChristenUnie. Fijn om hem weer op deze manier in ons midden te hebben. Veel wijsheid en zegen toegewenst Kars!

  Lees verder

Overig nieuws

Leuke verrassing van ChristenUnie op Dierendag voor de zwerfkatten van Anja van der Laan (Stichting Wetland Cats) in Gouderak.

21 ChristenUnie_CorSlob_TonvanDorp_WetlandCats_Dierendag_1.jpgmaandag 04 oktober 2021 10:34 Maandagmorgen togen onze raadsleden Ton van Dorp en Cor Slob naar de kattenopvang van Anja van der Laan. Anja zet zich, samen met haar vrijwilligers, al jaren in voor zwerfkatten die niet herplaatsbaar zijn. lees verder

Anthony Tom en Jan de Leede bezoeken oudste lid van ChristenUnie Krimpenerwaard op de Nationale Ouderdag

21 Bas de Ruiter 2.jpgzaterdag 02 oktober 2021 07:32 De 'Nationale Ouderen Dag" is een jaarlijks terugkerend evenement op de eerste vrijdag van oktober. Ook de ChristenUnie Krimpenerwaard besteedt hier afgelopen vrijdag aandacht aan met een bezoek aan Bas de Ruiter uit Schoonhoven, met zijn 85 jaar één van onze oudste leden. lees verder

Warmtevisie: Gas geven om gas te verminderen.

210501 WarmteVisie.pngwoensdag 29 september 2021 09:45 In de raadsvergadering van 28 september 2021 stond de Warmtevisie Krimpenerwaard op de agenda. Collega Siem Opschoor heeft daar het woord over gevoerd in de commissie. De afronding vindt dan plaats in de raadsvergadering.
Vanwege tijdgebrek -onze spreektijd was nog 35 seconden- was het niet mogelijk om deze bijdrage uit te spreken. Ik deel hem daarom graag met u.. lees verder

ChristenUnie Krimpenerwaard vraagt aandacht voor doofheid en slechthorendheid

gebarentaal.jpgzaterdag 25 september 2021 17:15 Vandaag, 25 september, wordt op Werelddovendag in Nederland stilgestaan bij doofheid en slechthorendheid. Voor de ChristenUnie Krimpenerwaard is dit een goede reden, de gemeente te bevragen over de toegankelijkheid van de gemeentelijke dienstverlening voor doven en slechthorenden. lees verder

KrimpenerwaardeRING voor Teus Hoogerwaard aan de Lageweg.

Teus en Cor Krimpenerwaardering.jpgzaterdag 25 september 2021 10:36 In het kader van Wereld Toerisme Dag brachten Cor Slob en Jan de Leede een bezoek aan Teus op zijn bedrijf aan de Lageweg. Teus is een agrariër/ondernemer en heeft tal van activiteiten (12) op zijn bedrijf zoals een kaasmakerij en verkoop, rondleidingen aan toeristen en boerderijspelen (www.hoogerwaard.info). Tevens is hij bestuurslid van de Stichting Promotie Krimpenerwaard. lees verder