Start

Nieuwsoverzicht ChristenUnie Krimpenerwaard

Een gezonde samenleving met toekomst voor iedereen in een prachtige waard.

PanoramaKrimpenerwaard.PNGwoensdag 13 maart 2019 09:31 Als ChristenUnie vinden we burgerparticipatie van groot belang. We zijn dan ook blij met het bijzondere Panoramaproces. De totstandkoming van het Panorama is een uniek participatieproces waar denk ik veel andere gemeenten jaloers op zullen zijn. ( www.panoramakrimpenerwaard.nl ) lees verder

Blog

 1. 180304 Snoeien.jpg
  Door Erik van der Does De Bye op 11 maart 2019

  Krimpenerwaard is Kinderpardongemeente.

  Hoewel het alweer enige tijd geleden is, is het toch de moeite waard te vermelden, dat ook Krimpenerwaard een Kinderpardongemeente is. Op initiatief van de ChristenUnie Krimpenerwaard werd op 11 december 2018 hiertoe een motie ingediend, die medeondertekend werd door CDA, D66, Dierbaar Krimpenerwaard, Pro Krimpenerwaard, PvdA, SGP en Waard 18. Alleen de VVD stemde tegen, alsmede één lid van Lokaal op 1 en één lid van VGBK.

  Lees verder
 2. 180924 ChristenUnie_Krimpenerwaard
  180924 Elisabeth web-20180918-1788
  Door Elisabeth van Zijl op 24 september 2018

  Opstaan en schijnen

  Als raadslid voor de ChristenUnie mocht ik betrokken zijn bij de onderhandelingen voor het coalitieakkoord 2018 -2022 voor de gemeente Krimpenerwaard. Wat er tijdens de onderhandelingen is besproken blijft tussen de vier betrokken partijen. Over de uitkomst kan ik wél wat zeggen, die is immers te lezen in het gesloten akkoord.

  Lees verder
 3. Ton_van_Dorp_ChristenUnie_Krimpenerwaard_Farctie (5) 250
  Door Ton van Dorp op 4 januari 2018

Overig nieuws

Geen woorden, maar zagen!

190311 ChristenUnie_Snoeien_Krimpenerwaard.jpgmaandag 11 maart 2019 17:20 Als ChristenUnie Krimpenerwaard hebben we het eigenlijk altijd over de Krimpenerwaard. We wisselen met elkaar van gedachten over alles wat met ons mooie gebied te maken heeft En dat doen we vooral tijdens allerlei vergaderingen: bestuursvergaderingen, fractievergaderingen, ledenvergaderingen, commissievergaderingen, raadsvergaderingen – allemaal vergaderingen met overvolle agenda’s. lees verder

Geen 10.000 woningen maar een algehele versterking van Krimpenerwaard na 2030!!

schip_rivier_lekkerkerk_christenunie_krimpenerwaard.jpgdonderdag 14 februari 2019 09:30 Op 7 februari hebben raad en college van Krimpenerwaard een interessante avond gehad over het MIRT – het (landelijke) Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport.
Het MIRT is erg actueel vanwege de ontsluiting in de Rotterdamse regio, en de mogelijkheden die dit wellicht biedt voor de verkeersontsluiting in het westen van de Krimpenerwaard. Kan er een oeververbinding (brug of tunnel) komen tussen Ridderkerk en Krimpen? Of geven Provincie, Rijk en Rotterdamse regio uiteindelijk voorkeur aan een ontsluiting bij Rotterdam-Feijenoord? lees verder

Stand van zaken VERKENNER

dinsdag 18 december 2018 13:16 De uitkomst van de raadsvergadering van 15 oktober - in het kort- was dat de raad van Krimpenerwaard het besluit heeft genomen een onafhankelijk verkenner aan te stellen, met de opdracht te onderzoeken hoe te komen tot een breed en daadkrachtig college in de Krimpenerwaard. Een college dat kan steunen op een raadsmeerderheid, dus. Die meerderheid ontbreekt nu, door het vertrek van collega Pannekoek uit Gemeentebelang Krimpenerwaard. lees verder

ChristenUnie Krimpenerwaard wil zonnepanelen uit de WOZ-waarde.

181112 ChristenUnie_Krimpenerwaard_zonnepanelen.JPGmaandag 12 november 2018 08:54 Eigenaren van zonnepanelen moeten meer onroerendezaakbelasting gaan betalen als zij zonnepanelen plaatsen. Dat vindt de fractie van de ChristenUnie in de Krimpenerwaard een ongewenste zaak. Vandaar dat de fractie het college oproept te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om dit met ingang van volgend jaar (2020) te repareren. lees verder

Uitnodiging en agenda ALV 31-10

donderdag 25 oktober 2018 12:54 Op D.V. 31 oktober om 20.00 uur hopen we weer een Algemene Ledenvergadering te organiseren. Deze zal plaatsvinden in De Zwaan in Berkenwoude(Kerkweg 2). lees verder