Start

Nieuwsoverzicht ChristenUnie Krimpenerwaard

3 oktober: Motiemarkt. Breng uw idee tot leven!

Logo Krimpenerwaard.pngzaterdag 07 september 2019 06:43 Heeft u een goed idee voor de Krimpenerwaard? Of weet u hoe het nóg beter, groener, veiliger, sportiever of anders kan? Kom dan op donderdagavond 3 oktober naar de motiemarkt in het gemeentekantoor van Lekkerkerk. lees verder

Blog

 1. Cor_Slob_ChristenUnie_Krimpenerwaard_Farctie (7) 250
  Door Cor Slob op 5 september 2019

  Eenzaamheid

  Afgelopen week stond het thema eenzaamheid op de agenda van de commissievergadering. 's Middags stond ik bij de groenteafdeling van de supermarkt naast een bejaarde dame en het flitste door me heen: ‘Hoe kan ik nu weten of deze mevrouw eenzaam is?’ Ik besloot een gesprekje aan te knopen en vroeg wat zij vanavond van plan was om te gaan eten. Effen, vijf minuten later kon ik weer verder gaan winkelen en ik was weer helemaal op de hoogte van het feit dat een hele bloemkool veel te veel is als je alleen bent maar dat ze daar eigenlijk wel heel veel zin in had. ‘Zullen we er eentje delen?’

  Lees verder
 2. Erik van der Does de Bye.jpg
  Door Erik van der Does De Bye op 11 maart 2019

  Krimpenerwaard is Kinderpardongemeente.

  Hoewel het alweer enige tijd geleden is, is het toch de moeite waard te vermelden, dat ook Krimpenerwaard een Kinderpardongemeente is. Op initiatief van de ChristenUnie Krimpenerwaard werd op 11 december 2018 hiertoe een motie ingediend, die medeondertekend werd door CDA, D66, Dierbaar Krimpenerwaard, Pro Krimpenerwaard, PvdA, SGP en Waard 18. Alleen de VVD stemde tegen, alsmede één lid van Lokaal op 1 en één lid van VGBK.

  Lees verder
 3. 180924 ChristenUnie_Krimpenerwaard
  180924 Elisabeth web-20180918-1788
  Door Elisabeth van Zijl op 24 september 2018

  Opstaan en schijnen

  Als raadslid voor de ChristenUnie mocht ik betrokken zijn bij de onderhandelingen voor het coalitieakkoord 2018 -2022 voor de gemeente Krimpenerwaard. Wat er tijdens de onderhandelingen is besproken blijft tussen de vier betrokken partijen. Over de uitkomst kan ik wél wat zeggen, die is immers te lezen in het gesloten akkoord.

  Lees verder

Overig nieuws

Jaarrekening 2018

IMG_2148.JPGzondag 14 juli 2019 09:20 De jaarrekening van Krimpenerwaard over het jaar 2018 sluit met een resultaat van 1,2 miljoen. De accountant heeft een goedkeurende verklaring gegeven. Steeds meer indicatoren in het accountantsverslag staan op groen, of scoren het predicaat goed. Complimenten aan het college en aan het gehele gemeentelijke apparaat! lees verder

EXTRA GELD VOOR JEUGDZORG

ChristenUnie_Krimpenerwaard_kadernota_1.JPGzondag 14 juli 2019 09:16 Bij vaststelling van de jaarrekening over 2018 heeft de ChristenUnie Krimpenerwaard een amendement ingediend om extra geld te reserveren voor de Jeugdzorg. Het amendement werd mede-ingediend door VGBK, VVD, Lokaal op 1 en D66.
Het voorstel om € 500.000 van het positieve resultaat te storten in de reserve Sociaal Domein werd met grote meerderheid (23 voor en 5 tegen) door de raad van Krimpenerwaard aangenomen. lees verder

Kadernota 2020-HET GAAT OM MEER DAN GELD

ChristenUnie_Krimpenerwaard_kadernota_2.JPGzondag 14 juli 2019 09:10 Krimpenerwaard staat er financieel goed voor. De meerjarenbegroting 2020-2023 is nog niet sluitend, maar de opgave is haalbaar. Wij zien dan ook met een goed gevoel uit naar de begrotingsbesprekingen in het najaar.
Het gaat de ChristenUnie echter niet alleen om geld. Het stellen van kaders gaat om meer: om zorg voor de schepping en omzien naar elkaar. lees verder

ChristenUnie Krimpenerwaard maakt zich zorgen om lachgas

lachgas.jpgdonderdag 06 juni 2019 13:42 Lachgas is populair. Steeds meer jongeren ontdekken het als makkelijk verkrijgbaar, legaal genotsmiddel. Achtergelaten lachgasampullen op straat en op hangplekken wijzen op de populariteit van deze goedkope partydrug. Dit is niet zonder risico. Daarom is alertheid geboden en voorlichting nodig.

Lachgas is legaal en daardoor is de verkoop en het gebruik ervan lastig aan te pakken of te sturen. Maar omdat de populariteit snel toeneemt en het gebruik niet zonder gevaar is, vindt de ChristenUnie Krimpenerwaard dat er maatregelen nodig zijn:
Omdat in de praktijk de risico´s niet bekend zijn of onderschat worden, is voorlichting aan jongeren, ouders en verkopers hard nodig.
Daarnaast pleiten we ervoor om de mogelijkheden die er zijn om de beschikbaarheid (verkoop) van lachgas te beperken, zoveel mogelijk te benutten. lees verder

Mooimekkerland...Twee kanten van de medaille

190520 Geiten_ChristenUnie.jpgmaandag 20 mei 2019 20:40 Het raadsvoorstel met betrekking tot het aanvragen van ontheffing van de Omgevingsverordening Zuid-Holland bij de Provincie voor het melkgeitenbedrijf MooiMekkerland bracht onze fractie in een lastig parket. Er zitten namelijk twee kanten aan dit voorstel. lees verder