Start

Nieuwsoverzicht ChristenUnie Krimpenerwaard

Inbreng Fractie ChristenUnie bij behandeling van de concept-RES tijdens de raadsvergadering van 15 juli 2020.

Anthony sporthal Ouderkerk raadsvergadering 2020-07zaterdag 25 juli 2020 12:05 Hoe betrek je gemeenten, gemeenteraden, burgers en bedrijven bij de door de landelijke overheid geformuleerde vraag om over te schakelen naar duurzame energie?

We zitten als Krimpenerwaard in een klein maar overzichtelijk RES-gebied, de vijf Midden-Hollandgemeenten. In de afgelopen tijd zijn raadsleden uit dit gebied door middel van bijeenkomsten meegenomen en bijgepraat. We hebben waardering voor deze aanpak.

Daarnaast hebben we als raad wat ons betreft een heel goede keuze gemaakt om een werkgroep in te stellen. Namens onze fractie neemt commissielid Siem Opschoor deel aan deze werkgroep.

Tot zover gaat het eigenlijk heel goed; een voorbeeld voor veel andere RES-regio’s en gemeenten.
Er zijn echter nu nog open einden en er moeten stappen worden gezet. lees verder

Blog

 1. 191130 Ton Raad KW.jpg
  Ton_van_Dorp_ChristenUnie_Krimpenerwaard_Farctie (5) 250
  Door Ton van Dorp op 30 november 2019

  Vereniging van Nederlandse Gemeente neemt ChristenUnie motie van gemeente Krimpenerwaard aan

  Op de ledenvergadering van de VNG is onze motie “structureel begrotingsevenwicht” aangenomen. Daarmee omarmen alle Nederlandse gemeenten onze oproep om een voorspelbaar en structureel evenwicht. De motie is door ChristenUnie en VVD ingebracht in de begrotingsraad van Krimpenerwaard en daar unaniem aangenomen.

   

  Lees verder
 2. Cor_Slob_christenunie_krimpenerwaard_Ark Mission.jpg
  Cor_Slob_ChristenUnie_Krimpenerwaard_Farctie (7) 250
  Door Cor Slob op 5 september 2019

  Eenzaamheid

  Afgelopen week stond het thema eenzaamheid op de agenda van de commissievergadering. 's Middags stond ik bij de groenteafdeling van de supermarkt naast een bejaarde dame en het flitste door me heen: ‘Hoe kan ik nu weten of deze mevrouw eenzaam is?’ Ik besloot een gesprekje aan te knopen en vroeg wat zij vanavond van plan was om te gaan eten. Effen, vijf minuten later kon ik weer verder gaan winkelen en ik was weer helemaal op de hoogte van het feit dat een hele bloemkool veel te veel is als je alleen bent maar dat ze daar eigenlijk wel heel veel zin in had. ‘Zullen we er eentje delen?’

  Lees verder
 3. Logo Ze zijn al thuis
  Erik van der Does de Bye.jpg
  Door Erik van der Does De Bye op 11 maart 2019

  Krimpenerwaard is Kinderpardongemeente.

  Hoewel het alweer enige tijd geleden is, is het toch de moeite waard te vermelden, dat ook Krimpenerwaard een Kinderpardongemeente is. Op initiatief van de ChristenUnie Krimpenerwaard werd op 11 december 2018 hiertoe een motie ingediend, die medeondertekend werd door CDA, D66, Dierbaar Krimpenerwaard, Pro Krimpenerwaard, PvdA, SGP en Waard 18. Alleen de VVD stemde tegen, alsmede één lid van Lokaal op 1 en één lid van VGBK.

  Lees verder

Overig nieuws

Boerenprotest in de Krimpenerwaard

Boerenprotest_2.jpgdinsdag 21 juli 2020 12:24 In Ouderkerk a/d IJssel hebben woensdagavond 15 juli 2020 een groot aantal boeren uit de Krimpenerwaard een petitie overhandigd aan burgemeester Roel Cazemier en wethouder Jan Vente. De boeren willen een signaal afgeven aan de lokale politiek. De bemestingseisen van het ministerie van LNV -en de 20 gradenregel in het bijzonder- zijn té streng. lees verder

Jaarrekening 2019 gemeente Krimpenerwaard

Logo Krimpenerwaard.pngdinsdag 21 juli 2020 12:22 Gemeente Krimpenerwaard sluit het jaar 2019 financieel af met een klein tekort. Toch kunnen we wel spreken van een “trendbreuk”. Het allereerste nadelige saldo in het bestaan van de gemeente Krimpenerwaard. Op zich is dit niet een bedrag waar we ons zorgen over moeten maken, maar als we achter de cijfers kijken dan vormen zich toch behoorlijke zwarte wolken boven ons prachtige polderlandschap. lees verder

Corona – een eerste terugblik

191130 Ton_van_Dorp_ChristenUnie_Krimpenerwaard.JPGdinsdag 21 juli 2020 12:20 In de vergadering van 14-15 juli heeft de Gemeenteraad van Krimpenerwaard een eerste terugblik gehouden op de Corona-crisis van afgelopen maanden. Hieronder treft u de inbreng van fractievoorzitter Ton van Dorp. lees verder

Zonnetje van de Raad

Elisabeth_zonnetje.jpgdinsdag 21 juli 2020 12:11 In de laatste raadsvergadering van dit seizoen is ons fractielid Elisabeth van Zijl-Vuijk gekozen tot ZONNETJE VAN DE RAAD.
Deze onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan iemand die zich op meer dan gewone wijze heeft ingezet voor de Raad van Krimpenerwaard. De jury wordt gevormd door de winnaar(s) van het voorafgaande jaar. lees verder

Nog 10 jaar Algera-problematiek vindt ChristenUnie Krimpenerwaard onacceptabel

Van Brienenoordbrug.JPGdonderdag 11 juni 2020 13:06 “De kaart van Zuid-Holland ziet zwart van de projecten” zo stelt verkeersgedeputeerde Floor Vermeulen op 10 juni in een bijdrage op www.Rijnmond.nl. “De Van Brienenoordbrug wordt vanaf 2025 in drie zomers aangepakt. De aanpak van de Algeracorridor zal starten ná de werkzaamheden aan de Van Brienenoordbrug.” lees verder