Kandidaten GR 2022

 • 1. Ton van Dorp. 
  'De menselijke maat weer terug in het beleid'

  Mijn naam is Ton van Dorp, ik ben 58 jaar en woon in Stolwijk. Ik ben getrouwd en vader van een dochter, een zoon en een pleegdochter. Al veel jaren actief in de lokale politiek, eerst in de gemeente Vist en nu in de gemeente Krimpenerwaard. Ik ben dankbaar dat ik lijsttrekker mag zijn van de ChristenUnie bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van 2022

  Waar gaat u zich voor inzetten?
  De gemeente, dat zijn wij allemaal! Iedereen telt daarin mee en iedereen moet daar een eigen plekje kunnen vinden. Helaas voelt niet iedereen zich meer gehoord. Daarom moet de menselijke maat meer leidend worden in het beleid. Voor de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning is er vanuit de landelijke overheid te weinig oog, dus moeten we als gemeente daar inventief en vernieuwend in durven te zijn.

  We wonen in een prachtig, groene gemeente. Dat moet vooral zo blijven. Maar tegelijkertijd willen we ook onze jongeren graag in onze gemeente behouden. Dus moeten we onze ogen niet sluiten voor ontwikkelingen op het gebied van woningbouw - duurzame woningbouw dan, wel te verstaan. We hebben immers maar één aarde en daar moeten we zuinig op zijn.

  Waarom ChristenUnie stemmen?
  De ChristenUnie is een betrokken club mensen, die met de Bijbel als richtsnoer, verantwoordelijkheid neemt. We houden er niet van vanaf de zijlijn te roepen wat er allemaal ‘fout' gaat, maar dragen zelf bij aan de oplossing.

  TwitterFacebookInstagram
 • 2. Anthony Tom                 
  ‘Zet zich in voor goed wonen van jong en oud’

  Ik ben Anthony Tom, een trotse inwoner van de Zilverstad Schoonhoven. In het dagelijks leven ben ik directeur van MooiSticht, een adviesbureau voor ruimtelijke kwaliteit. Met veel passie ben ik sinds 2015 eerst commissielid, en sinds 2018 raadslid voor de ChristenUnie in de gemeente Krimpenerwaard.

  Waar zou u zich voor willen inzetten?
  Ik voel me zeer betrokken bij het wel en wee van de inwoners van de gemeente Krimpenerwaard, een prachtige gemeente in het Groene Hart. Ik wil me inzetten voor goed wonen voor jong en oud, maar ook voor een overheid die dicht bij mensen staat. Daarnaast verdienen onze ondernemers en agrariërs extra aandacht. Een groene Krimpenerwaard kan niet zonder agrariërs! Als laatste wil ik het belang van mooie en verzorgde stads- en dorpskernen onderstrepen. Een mooie omgeving heeft ook economische en toeristische waarde!

  Waarom ChristenUnie stemmen?
  De ChristenUnie is een partij die gebaseerd is op de Bijbel. Vanuit het verzoeningswerk van Jezus wil de ChristenUnie zich transparant en betrokken inzetten voor een gemeente waar mensen centraal staan. Samen recht doen!

  TwitterFacebook
 • 3. Cor Slob          
  'Beter op de fiets, dan vervuil je niets'

  Ik ben Cor Slob en woon al bijna 30 jaar in het prachtige Krimpen aan de Lek. Ik werk samen met mensen die een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt. Ik ben bestuurslid van de stichting Krimpenerwaard Schoon en doe vrijwilligerswerk in PI De IJssel.

  Waar zou u zich voor willen inzetten?
  Zowel in mijn werk als privé zet ik me in voor het milieu. Ik begrijp niet dat mensen bijvoorbeeld hun rommel zomaar uit de auto op straat gooien. Ik wil me ook graag inzetten voor een sociale Krimpenerwaard met adequate zorg voor mensen die het nodig hebben. Dan denk ik speciaal aan onze jeugd en aan eenzame ouderen. Verder pleit ik voor een verkeersveilige Krimpenerwaard met voor de toekomst een eenduidige wegeninrichting.

  Waarom ChristenUnie stemmen?
  Ja, die vraag aan mij stellen is een open deur; de ChristenUnie zit in mijn genen. De ChristenUnie is christelijk en sociaal en zet zich in voor duurzame rechtvaardigheid.

   

  TwitterFacebook
 • 4. Erik van der Does de Bye    
  'Geef uw kern een stem'

  Mijn naam is Erik van der Does de Bye, 44 jaar oud en gelukkig getrouwd. Ik woon sinds 1987 in Berkenwoude en ben daar actief in verschillende verenigingen en daarnaast als dirigent en organist in de Dorpskerk. Mensen buiten Berkenwoude kennen mij wellicht ook als organist in enkele verschillende kerkelijke gemeenten elders in de Krimpenerwaard. Verder ben ik werkzaam als redacteur bij een uitgeverij van een aantal vakbladen.

  Sinds 2018 ben ik commissielid namens de ChristenUnie. Mijn ‘vakgebieden’ zijn onder andere het openbaar bestuur en integriteit, cultuur en veiligheid.

  Waar zou u zich voor willen inzetten?
  In de komende raadsperiode blijf ik mij inzetten voor een goed gemeentebestuur, die voor iedereen toegankelijk is. Een integer gemeentebestuur is en blijft dienstbaar aan de gemeenschap. Elke inwoner moet zich veilig en thuis kunnen voelen in de Krimpenerwaard. Het moet voor vrijwilligers aantrekkelijk blijven om iets te organiseren: regels moeten geen barrières zijn.

  Een levendige kern kan niet zonder goede voorzieningen. Juist in de kleinste kernen staan deze onder druk. Ik maak me sterk voor behoud en mogelijk uitbouw van voorzieningen in de kleinste kernen. Dit gaat niet ten koste van voorzieningen in de grotere kernen.

  Waarom ChristenUnie stemmen?
  De ChristenUnie Krimpenerwaard wil dienstbaar zijn aan alle inwoners van de Krimpenerwaard. Met een realistisch programma willen we ook uw stem waard zijn om zo ook úw woonplaats nog beter te maken.

  TwitterFacebook
 • 5. Jan de Leede
  'Ook de komende jaren een financieel gezonde Krimpenerwaard'

  Ik ben Jan de Leede, 51 jaar oud, getrouwd en vader van 3 zoons. Inmiddels alweer ruim 25 jaar woonachtig in Schoonhoven, en daarmee dus in de prachtige gemeente Krimpenerwaard. In het dagelijks leven ben ik financieel controller.

  Waar zou u zich voor willen inzetten?
  Sinds 2018 ben ik als commissielid namens de ChristenUnie actief in de gemeente Krimpenerwaard. Ook in die hoedanigheid houd ik me graag bezig met financiën. Enerzijds ben ik een groot voorstander van een degelijk en transparant financieel beleid waarbij het geld eerst aanwezig moet zijn voordat het wordt uitgegeven; anderzijds wil ik  ruimhartig zijn in de financiële ondersteuning aan burgers en instanties die zelf niet in eigen onderhoud kunnen voorzien.

  Sport is eveneens mijn passie. Door zelf geregeld een rondje Krimpenerwaard te fietsen, zie ik de voordelen van het beoefenen van sport. Wat de ChristenUnie betreft moet die mogelijkheid er voor alle burgers zijn! Het geeft energie, kansen om mensen te ontmoeten en te genieten van de omgeving. Ik wil me daar dan ook komende periode voor inzetten.

  Waarom ChristenUnie stemmen?
  De Bijbel als vertrekpunt om politiek actief te zijn, vind ik belangrijk; de inwoners van de Krimpenerwaard zullen dat gaan merken. We zullen als overheid betrouwbaar zijn, het eerlijke verhaal vertellen en fouten toegeven. Iedereen krijgt de kans om daadwerkelijk mee te doen. Ook de leefomgeving en het milieu zullen daarvan profiteren. De ChristenUnie past daar mijns inziens het beste bij.

 • 6. Siem Opschoor   
  'De beperking van de uitstoot van CO2 en stikstof vraagt een evenwichtige bijdrage van ons allemaal'

  Ik ben Siem Opschoor, 50 jaar oud en vader van 2 kinderen. Inmiddels ben ik alweer ruim 25 jaar woonachtig aan de Bovenberg in Bergambacht. In het dagelijks leven ben ik energieconsultant en geef ik bedrijven adviezen hoe ze hun gebouwen kunnen verduurzamen.

  Waar zou u zich voor willen inzetten?
  Zowel in mijn werk als privé zet ik mij in om beter met de wereld om te gaan en om de wereld goed achter te laten voor onze kinderen.  We dienen dit ook als gemeente te doen. Voldoende kwalitatieve (duurzame) woningen en voldoende middelen voor iedereen om de overstap te kunnen maken naar duurzame energie. Verder wil ik me inzetten om de kracht van de Krimpenerwaard te behouden en voor een groene omgeving waar ruimte is voor de boeren en natuur.

  Waarom ChristenUnie stemmen?
  Vanuit de Bijbel hebben we de opdracht gekregen om goed voor de wereld en voor elkaar te zorgen. Ik denk dat de ChristenUnie de laatste jaren heeft laten zien deze opdracht serieus te nemen en hierin actief heeft bijgedragen. 

 • 7. Kars Terlouw    
  ‘Een inclusieve samenleving begint lokaal!’

  Mijn naam is Kars Terlouw, 26 jaar oud en geboren en getogen in Bergambacht. Sinds een maand of 10 woon ik nu met veel plezier in Schoonhoven. In het dagelijks leven werk ik als bureaumedewerker bij de Politie in Gouda.

  Waar zou u zich voor willen inzetten?
  Sinds 2015 ben ik actief voor de ChristenUnie in onze gemeente; eerst als bestuurslid en nu als raadscommissielid. In die laatste hoedanigheid is een inclusieve gemeente voor mij een belangrijk speerpunt: iedereen moet naar vermogen mee kunnen doen in en bij kunnen dragen aan de samenleving, ongeacht welk persoonskenmerk dan ook. Daarvoor zijn er helaas nog (te) veel obstakels, maar positief gezien biedt dat ook uitdaging in mijn politieke functie.

  Waarom ChristenUnie stemmen?
  Een stem op de ChristenUnie is een stem op een partij die zowel realistisch als idealistisch is en daarin voortdurend op zoek is naar een heilzame balans. Bovenal worden we gedreven door de drie paulinische deugden: Geloof, Hoop en Liefde. Dat is toch ook úw stem waard?

  TwitterFacebook
 • 8. Frederique Nieuwenhuizen  
  'Wat is het waardevol om te mogen genieten van de schepping'

  Ik ben Frederique Nieuwenhuizen en woon met mijn man in Lekkerkerk. Ik heb ruim 20 jaar in Rotterdam-Zuid gewoond en ben daar commissielid en raadslid geweest voor de ChristenUnie-SGP-fractie in de voormalige deelgemeente IJsselmonde.

  Toen ik 8 jaar geleden in de Krimpenerwaard kwam wonen ben ik al snel gevraagd om in het bestuur van de ChristenUnie plaats te nemen. Dit heb ik gedaan; eerst als secretaris en daarna -tot op heden- als voorzitter. Ik ben sociaal, ondernemend, sportief en hou van buiten zijn in de natuur, ik kan erg genieten van het polderlandschap en de prachtige rivieren.

  Wat vindt u belangrijk in/voor de gemeente? 
  Voor de gemeente Krimpenerwaard vind ik het belangrijk dat er ruimte is voor recreatie en rust. Daarnaast is het belangrijk dat er oog is voor onze medebewoners en we goed contact met elkaar onderhouden. Ik zet mij graag in voor een beter milieu en een veilige, sociale en schone omgeving.

  Waarom ChristenUnie stemmen?
  Ik hoop dat bewoners van de Krimpenerwaard de inzet van onze fractie in de afgelopen jaren waarderen en zien wat we hebben bereikt, maar ook waar we naartoe willen. En dat dit bewoners aanzet tot het stemmen op de ChristenUnie Krimpenerwaard. Zodat er weer mooie beloftes waargemaakt kunnen worden.

 • 9. Magda Both-Rietdijk
  'Onze jeugd gezond helpen opgroeien'.

  Mijn naam is Magda Both-Rietdijk. Ik ben echtgenote, moeder en oma, ben werkzaam in de kinderopvang en werk daarnaast als zelfstandig pedagoog. Sinds 2014 ben ik bestuurslid van de afdeling ChristenUnie Krimpenerwaard. In mijn vrije tijd geniet ik van het werken in mijn groente- en fruittuin en van een wandeling of een fietstocht door de Krimpenerwaard.

   Wat vindt u belangrijk in/voor de gemeente? 
  Voor de gemeente vind ik het belangrijk dat mensen gehoord worden, hun inbreng mogen hebben, kunnen meedenken en meedoen. Het is belangrijk dat jongeren die dat graag willen hier kunnen blijven wonen en er voor ouderen goede voorzieningen zijn.  Ik hoop dat de Krimpenerwaard een groene waard blijft, waar nog koeien in de wei lopen, waar toeristen welkom zijn, waar kinderen buiten spelen en waar kerken openstaan.

  Waarom ChristenUnie stemmen?
  Stem op de ChristenUnie als je het belangrijk vindt dat de Bijbel de Gids op je levensweg is!

 • 10. Hugo Snoek 
  'Er moeten in de Krimpenerwaard mogelijkheden zijn voor een normaal boerenbedrijf '

  Ik ben een boerenzoon uit Bergambacht en woon met uitzicht op de hele gemeente Krimpenerwaard (Bonrepas!). Ik werk als zelfstandig financieel adviseur en ben ingehuurd door ABN-AMRO op de afdeling 'Detecting financial crime'.
  Wat vindt u belangrijk in/voor de gemeente? 
  Ik wil me graag inzetten voor de agrarische sector. Er moet plaats zijn om normaal je boerenbedrijf te organiseren. Ik ben niet enthousiast over de landelijke lijn; in de Krimpenerwaard proberen we het beter te doen. Boeren in de Krimpenerwaard gaan netjes om met de natuur. Graag wil ik voor (jonge) boeren een goed ondernemersklimaat creëren binnen de agrarische sector.
  Ook ben ik actief in het jongerenwerk en hoop ik dat het ons lukt de activiteiten van kerken, de soos en (sport)verenigingen nieuw leven in te blazen.
  Waarom ChristenUnie stemmen?
  Ik ben in het verleden actief geworden voor de RPF, omdat ik het er mee eens was dat vrouwen ook prima politiek actief kunnen zijn. Zelf ben ik het niet altijd eens met de landelijke ChristenUnie-lijn, maar heb ik waardering voor de manier waarop de ChristenUnie positie kiest in ethische vraagstukken. En laten we eerlijk zijn: lokaal is de ChristenUnie Krimpenerwaard een gewaardeerde partner in de gemeente Krimpenerwaard.

 • 11. Arie Burger

 • 12. Adriaan Hanse

 • 13. Aart Groenendijk

 • 14. Marjan van der Ree-Versluis   
  'We zijn een partij ván christenen, maar vόόr iedereen, 

  Waarom voel ik me thuis bij de ChristenUnie?
  Omdat de ChristenUnie er voor iedereen is: arm(er) of rijk(er), werkgevers en werknemers, boeren en burgers, jongeren en ouderen en iedereen daartussenin.

  De ChristenUnie heeft oog voor de realiteit. Als het kan, moeten problemen voorkomen worden (preventie). En als de problemen er al zijn, moeten ze opgelost worden. De ChristenUnie denkt proactief mee. Een voorbeeld hiervan lees ik in het verkiezingsprogramma: er is een tekort aan woningen voor starters en jongeren. En er zijn in de Krimpenerwaard een heel aantal leegstaande gebouwen en bedrijventerreinen. De ChristenUnie wil deze problemen aanpakken door te kijken welke panden en terreinen ingezet kunnen worden voor het ombouwen tot woningcomplexen en woonwijken. Twee vliegen in één klap.

  Nog enkele steekwoorden die ik met de ChristenUnie associeer: betrokken, dienstbaar, duurzaam, zorgzaam, verantwoordelijk, bevlogen.

 • 15. Aagda Fredrikze 

  Ik ben Aagda Fredrikze, 53 jaar oud, echtgenote en moeder van 2 zoons. Ik ben inwoner van Bergambacht. Op dit moment werk ik als interim-manager bij de Pauluskerk in  Rotterdam. Dit is een plaats voor alle mensen in Rotterdam en omgeving die het zonder hulp niet redden. In 2021 heb ik vrijwilligerswerk verricht in een vluchtelingenkamp op Lesbos en in juli op de Covid-IC in Suriname. Bijzonder mooi om op plaatsen te zijn waar je concreet hulp kan geven.

  Wat vindt u belangrijk in/voor de gemeente?   
  Ik vind het belangrijk dat bewoners van de Krimpenerwaard zich gehoord voelen. Ik wil mij hard maken voor het kwetsbare in onze gemeente en samenleving. Zie om naar elkaar!

  Waarom ChristenUnie stemmen?
  De ChristenUnie draagt zorg voor het kwetsbare en neemt verantwoordelijkheid om actief te zijn in onze samenleving.

 • 16. Evert-Floor Tom

 • 17. Robert de Pater

 • 18. Truus de Vries-Pons
  'Geef ChristenUnie in de Waard een stem'

  Mijn naam is Truus de Vries-Pons en ik woon aan de Bovenkerkseweg in Stolwijk, een heel mooi stukje authentiek Krimpenerwaard. Ik ben getrouwd met Kees en wij hebben samen drie, inmiddels volwassen, kinderen. In het dagelijks leven ben ik tuinarchitect voor Geschikt groen, mijn eigen bedrijf. Wat is er mooier om de leefomgeving mooier te maken met bomen, planten en elementen. Ik noem het “schilderen” met de schepping. Een tuin ontwerpen waarin de verwondering van de schepping zichtbaar is, daar word ik blij van. Het goed beheren van de aarde, rentmeesterschap,  komt in dit beroep sterk naar voren. Duurzaamheid is het uitgangspunt voor een goed tuinontwerp. Onze tuinen zijn vaak verhard, met weinig ruimte voor beplanting. Tegels eruit halen en planten laten groeien is belangrijk voor het welbevinden van mensen. Grond in de tuin geeft in de zomer minder warmte af en het regenwater kan gemakkelijk wegzakken. Duurzaamheid is een onderwerp waarvoor in de gemeente Krimpenerwaard veel aandacht is.

  Wat vindt u belangrijk in/voor de gemeente?
  Bij de ChristenUnie Krimpenerwaard komt dit onderwerp ook sterk naar voren. Als christen hebben wij de opdracht om goede beheerders, rentmeesters, van deze aarde te zijn. Sterker nog, het is een Bijbelse opdracht. In de Krimpenerwaard hebben wij te maken met bodemdaling, water- en natuurbeheer. Het is elke keer weer een uitdaging om de juiste keuzes te maken.

  Ik zou mij graag willen inzetten om de Krimpenerwaard op de kaart te krijgen. Dat kan, maar dan moeten we van onderaf beginnen. Momenteel verlaten jongelui de Krimpenerwaard. Het is moeilijk om aan betaalbare woningen te komen. Soms wordt de Krimpenerwaard als saai ervaren en trekt “de stad” harder. Hoe kunnen wij als ChristenUnie onze jeugd de liefde voor de Krimpenerwaard bijbrengen?

  Door leerlingen, de jeugd van de toekomst, trots te maken op hun woongebied! De Krimpenerwaard wordt vaak ontdekt op de fiets of vanuit de auto: grasland, sloten, tiendwegen en koeien. Een prachtig gebied, maar om in de Krimpenerwaard te wonen en werken is niet vanzelfsprekend. Veel krachtsinspanning en innovatie was hiervoor nodig in het verleden en is ook nodig voor de toekomst.

  Een appel groeit niet zomaar aan de boom. Een plak kaas op je boterham, wat is daar aan vooraf gegaan? Hoe houden wij onze voeten droog in een tijd van klimaatverandering? Om op deze vragen antwoord te krijgen moeten wij dieper de Krimpenerwaard in gaan. Door leerlingen mee te nemen naar de (boeren)bedrijven; laat hen van binnenuit zien wat er nodig is om te wonen en te werken in de Krimpenerwaard.

  Waarom ChristenUnie stemmen?
  Ik stem ChristenUnie Krimpenerwaard omdat deze partij zich laat inspireren door de Bijbel. De Bijbel gaat over mensen, de maatschappij, het samenleven en het welbevinden samen met God. Voorstellen en keuzes worden genomen in afhankelijkheid van God. Door alles in gebed te brengen geeft Hij wijsheid en inzicht om goede keuzes te maken. Dat is voor mij de leidraad in het leven en ik vind dit terug bij de ChristenUnie Krimpenerwaard.

   

   

   

 • 19. Arjan Verstoep

  20. Eduard van Gameren

  21. Cor Luchtenburg

  22. Rien Bregman

 • 20. Joeri Jansen   'ChristenUnie, voor goed en degelijk beleid'

 • 24. Martien Bouter

 • 25. Jacqueline Vente-Looren  '
  'De ChristenUnie wil werken aan kansen voor jonge mensen via scholing, stages en werk.'

  Ik ben Jacqueline Vente, getrouwd, moeder van 4 mooie kinderen en oma van een kleindochter. Naast het huishouden werk ik in de roosterkamer op een middelbare school en mag ik elke week oppassen op onze kleindochter. Al een aantal jaren ben ik lid van de ChristenUnie, omdat ik het belangrijk vind dat christenen zich laten zien in de plaatselijke gemeentepolitiek. Hoe kunnen we, vanuit Bijbels principe, participeren in de samenleving waarin wij staan?

  Als ik aan de Krimpenerwaard denk zou ik vooral willen dat:
  Er meer woningen  zouden komen voor starters en statushouders, zodat ieder een plek heeft om te wonen.

  • De samenwerking tussen scholen, bedrijven, jongeren en statushouders verder uitgebreid wordt, zodat ieder die hier woont ook zijn/haar opleiding kan volgen en werk kan vinden.
  • Lokale bedrijven ruimte krijgen om te kunnen groeien.
  • Er goede (constructieve) contacten zijn tussen Sociale Zaken en bijv. de diaconie van kerken, om mensen die in de knel zitten in onze gemeente te kunnen helpen.
  • Winkelstraten beter toegankelijk zijn/worden voor rolstoelgebruikers.    

   Waarom zou u/jij stemmen op de ChristenUnie?

  • Omdat u/jij ervan uit mag gaan dat diegenen die gekozen worden in de gemeenteraad, vol passie en liefde voor de Krimpenerwaard hun werk zullen doen. Zij doen dat vanuit de liefde van Christus voor iedere inwoner in onze gemeente.
  • De kandidaten die gekozen worden hebben ervaring in de gemeentelijke politiek.
  • Over het programma waar de ChristenUnie voor staat is met zorg nagedacht. De ChristenUnie is altijd in staat geweest het programma samen met andere partijen en organisaties uit te voeren. De partij heeft zich de afgelopen jaren bewezen.

  26. Sjaak Mes

  27. Govert-Jan Kortlever

   

 • 28. Fred Meijer
  'De mate van beschaving is af te lezen aan de zorg voor de kwetsbaren in de samenleving’

  Mijn naam is Fred Meijer, met mijn gezin woon ik sinds 1985 met veel plezier in de Krimpenerwaard. We voelen ons hier zo thuis, dat zelfs vier van de vijf kinderen met hun gezinnen in de Krimpenerwaard zijn blijven wonen. In het verleden ben ik een aantal jaren bestuurslid geweest van de ChristenUnie in Bergambacht. Sinds een tijdje ben ik gepensioneerd; daarvoor was ik directeur bij het Leger des Heils in Zuidwest-Nederland. Ik sta vierkant achter de ChristenUnie, een partij die, vanuit de relatie met de Schepper, met zorg en aandacht kijkt naar de schepping en de kwetsbaren in onze samenleving.

   29. Edwin van Es

  30. Arco Kortleve

  31. Anneke van Dorp-Mes

 • 32. Piet van Midden

 • Floor Brouwer33. Floor Brouwer 
  'ChristenUnie: met elkaar voor elkaar!

  Ik ben Floor Brouwer, woon in Ouderkerk aan den IJssel en heb al mijn hele leven belangstelling in - vooral - de gemeentelijke politiek. Als mens en raadslid werkte ik vanuit de Bijbelse visie: God en de naaste lief hebben en dienen!

  Wat vindt u belangrijk voor de gemeente
  Vanuit dezelfde drijfveer wil ik ook nu nog dienstbaar zijn aan mijn omgeving. Dat geldt voor alle ChristenUnie-kandidaten en voor de gemeenteraadsleden. Zij zetten zich in voor de hele gemeente, voor alle burgers en vooral voor hen die het moeilijk hebben.

  Waarom ChristenUnie stemmen?
  Ik stem met overtuiging op de ChristenUnie, omdat de kandidaten de bovengenoemde motivatie hebben. Zij zetten zich in voor de hele gemeente, voor alle burgers en vooral voor de mensen, de verenigingen en bedrijven die het moeilijk hebben.

  34. Elisabeth van Zijl-Vuijk