Start

Nieuwsoverzicht ChristenUnie Krimpenerwaard

Jaarrekening 2018

IMG_2148.JPGzondag 14 juli 2019 09:20 De jaarrekening van Krimpenerwaard over het jaar 2018 sluit met een resultaat van 1,2 miljoen. De accountant heeft een goedkeurende verklaring gegeven. Steeds meer indicatoren in het accountantsverslag staan op groen, of scoren het predicaat goed. Complimenten aan het college en aan het gehele gemeentelijke apparaat! lees verder

Blog

 1. ChristenUnie_Krimpenerwaard_motie_zorg_voor_agrariers
  180924 Elisabeth web-20180918-1788
  Door Elisabeth van Zijl op 19 december 2017

  Een toekomst voor boer en natuur?

  Laat ik eerlijk zijn, aan de raadsvergadering van 12 december hield ik een behoorlijke kater over. Ik was kritisch op mijn eigen stemgedrag – had ik anders moeten doen – maar vooral teleurgesteld en gefrustreerd over het proces tot besluitvorming. Besluitvorming rondom het agendapunt met betrekking tot het vaststellen van de ‘Nota van Uitgangspunten Bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden.’

  Lees verder
 2. ChristenUnie_Krimpenerwaard_GR2018_Cor_Slob_Blog
  Cor_Slob_ChristenUnie_Krimpenerwaard_Farctie (7) 250
  Door Cor Slob op 24 oktober 2017

  STEMMEN of NIET STEMMEN (GR2018)

  Tijdens de herindelingsverkiezingen in 2014 was de opkomst in de gemeente Krimpenerwaard iets meer dan 50%. Dit is een landelijk gegeven maar hoe kunnen we voor de komende verkiezingen campagne voeren zodat we ook de andere 50% bereiken? Kan het ook anders?

  Lees verder
 3. ChristenUnie_Cor_Slob_Krimpenerwaard_Gras_Groenonderhoud
  Cor_Slob_ChristenUnie_Krimpenerwaard_Farctie (7) 250
  Door Cor Slob op 3 oktober 2017

  Hoe lang kunnen we nog over groenonderhoud praten in de Krimpenerwaard?

  Het afgelopen half jaar stond het groenonderhoud van de gemeente Krimpenerwaard prominent op de agenda.

  Ongeveer een half jaar terug startte de ChristenUnie Krimpenerwaard een campagne onder de naam: Adopteer je straat in de Krimpenerwaard.

  Lees verder

Overig nieuws

EXTRA GELD VOOR JEUGDZORG

ChristenUnie_Krimpenerwaard_kadernota_1.JPGzondag 14 juli 2019 09:16 Bij vaststelling van de jaarrekening over 2018 heeft de ChristenUnie Krimpenerwaard een amendement ingediend om extra geld te reserveren voor de Jeugdzorg. Het amendement werd mede-ingediend door VGBK, VVD, Lokaal op 1 en D66.
Het voorstel om € 500.000 van het positieve resultaat te storten in de reserve Sociaal Domein werd met grote meerderheid (23 voor en 5 tegen) door de raad van Krimpenerwaard aangenomen. lees verder

Kadernota 2020-HET GAAT OM MEER DAN GELD

ChristenUnie_Krimpenerwaard_kadernota_2.JPGzondag 14 juli 2019 09:10 Krimpenerwaard staat er financieel goed voor. De meerjarenbegroting 2020-2023 is nog niet sluitend, maar de opgave is haalbaar. Wij zien dan ook met een goed gevoel uit naar de begrotingsbesprekingen in het najaar.
Het gaat de ChristenUnie echter niet alleen om geld. Het stellen van kaders gaat om meer: om zorg voor de schepping en omzien naar elkaar. lees verder

ChristenUnie Krimpenerwaard maakt zich zorgen om lachgas

lachgas.jpgdonderdag 06 juni 2019 13:42 Lachgas is populair. Steeds meer jongeren ontdekken het als makkelijk verkrijgbaar, legaal genotsmiddel. Achtergelaten lachgasampullen op straat en op hangplekken wijzen op de populariteit van deze goedkope partydrug. Dit is niet zonder risico. Daarom is alertheid geboden en voorlichting nodig.

Lachgas is legaal en daardoor is de verkoop en het gebruik ervan lastig aan te pakken of te sturen. Maar omdat de populariteit snel toeneemt en het gebruik niet zonder gevaar is, vindt de ChristenUnie Krimpenerwaard dat er maatregelen nodig zijn:
Omdat in de praktijk de risico´s niet bekend zijn of onderschat worden, is voorlichting aan jongeren, ouders en verkopers hard nodig.
Daarnaast pleiten we ervoor om de mogelijkheden die er zijn om de beschikbaarheid (verkoop) van lachgas te beperken, zoveel mogelijk te benutten. lees verder

Mooimekkerland...Twee kanten van de medaille

190520 Geiten_ChristenUnie.jpgmaandag 20 mei 2019 20:40 Het raadsvoorstel met betrekking tot het aanvragen van ontheffing van de Omgevingsverordening Zuid-Holland bij de Provincie voor het melkgeitenbedrijf MooiMekkerland bracht onze fractie in een lastig parket. Er zitten namelijk twee kanten aan dit voorstel. lees verder

Geen ballonnen oplaten in de Krimpenerwaard!

Ballonnen.jpgvrijdag 10 mei 2019 16:05 Een groeiend aantal gemeenten verbiedt het oplaten van lucht- en wensballonnen. De reden is, dat alle ballonnen in de natuur terechtkomen. Ballonresten en koorden vormen één van de grootste veroorzakers van zwerfvuil op de Nederlandse stranden. De gevolgen van de zogeheten plasticsoep zijn bekend: dieren verstrikken of stikken erin en uiteindelijk komt de rotzooi in de voedselketen. Dat heeft vroeg of laat ook weer gevolgen voor onze eigen gezondheid. lees verder