Bomen…

220726 Elzenboom..jfif
Ton_van_Dorp_ChristenUnie_Krimpenerwaard_Farctie (5) 250
Door Ton van Dorp op 28 juli 2022

Bomen…

Bomen zijn belangrijk: ze zuiveren de lucht, die we inademen, ze filteren het water dat we drinken en ze bieden leefruimte voor dieren.

Toen we 8 jaar geleden ons huis betrokken hebben we aan de rand van de sloot een aantal
knotwilgen geplant. De knotwilg is symbool voor het polderlandschap, boegbeeld van de
Krimpenerwaard. En de knotwilg is gewoon een mooie boom. Sindsdien zijn we dus ook trouw aan
het knotten. En dragen wij, op een bescheiden wijze, bij aan de zorg voor de natuur.
Bomen zijn belangrijk: ze zuiveren de lucht, die we inademen, ze filteren het water dat we drinken en
ze bieden leefruimte voor dieren. Ze zorgen voor biodiversiteit. Door de verdamping en door de
schaduw die ze geven, dragen bomen ook bij aan de verkoeling van de temperatuur.
Bomen zijn met regelmaat ook onderwerp van discussie in de politiek. In de Europese Commissie is
vorige maand de Green Deal aangenomen. Baanbrekende voorstellen om de natuur en de bossen in
Europa te herstellen en het gebruik van pesticiden te verminderen.
Landelijk kreeg afgelopen week de bosinventarisatie 2017-2021 volop aandacht. Het gaat beter met
de bossen in Nederland, zo kunnen we lezen. Bossen worden gevarieerder en daardoor zijn ze
weerbaarder tegen ziektes en tegen de gevolgen van klimaatverandering. Toch blijven er ook soorten
die het zwaar hebben, zoals de fijnspar en de essen. En de hoeveelheid bos in Nederland blijft nog
steeds krimpen. Minder hard dan voorheen, dat dan gelukkig weer wel.
Ook in de gemeentepolitiek krijgen bomen de nodige aandacht. Kondigt de gemeente een
kapvergunning aan in de krant, dan volgen er vrijwel direct een aantal bezwaarschriften of worden er
door raadsleden vragen gesteld. Dat het kappen van een groot aantal knotwilgen -vanwege het
boerenprotest- zoveel reacties opleverde was daarom ook niet verwonderlijk. Het was op z’n zachts
gezegd gewoon ‘niet slim’.
In juli 2021 hadden we een debat over meer bomen in de Krimpenerwaard. Razendsnel pakten
vrijwilligers en natuurorganisaties dit initiatief op met de actie MeerBomenNu! Zaailingen vanuit het
Loetbos vonden een weg over de gehele Krimpenerwaard. Zaailingen kosten niets en zijn vaak al
aangepast op de lokale bodem. Een fantastische actie.
Ik reisde op een zaterdagochtend in november ook af naar Lekkerkerk. En sindsdien staat er naast de
knotwilgen ook een els in onze tuin. Een Els uit het Loetbos.

Wat 'bomen' over bomen!