Raadsvergadering dinsdag 4 juni 2024

240611 Raadsvergadering.jpgdinsdag 11 juni 2024 21:25

Dinsdag 4 juni was er weer een raadsvergadering. In verband met een benoeming en een aantal spraakmakende agendapunten was er een volle publieke tribune. De vergadering was uiteindelijk een avondvullend programma, pas tegen 12 uur werd de vergadering afgesloten.

Allereerst felicitaties richting de heer de Graaf. Hij is benoemd als commissielid namens de fractie Pro Krimpenerwaard. Wij wensen hem veel succes en plezier in het werk dat hij binnen de gemeentelijke politiek wil gaan doen.
Het merendeel van de agenda werd in beslag genomen door stukken over regionale samenwerkingsverbanden en nutsinstanties. Verder werd ook het voorzetten van de starterslening behandeld. ChristenUnie had hier verder geen commentaar op, alles was zorgvuldig behandeld in de (audit)commissie.
De gemeenteraad heeft ingestemd met een aantal bestemmingsplannen, de belangrijkste toch wel het bestemmingsplan Molenpark Bergambacht. De ChristenUnie is blij dat we 125 nieuwe woningen kunnen realiseren op de aangewezen gronden, de aandacht die de plannen geven aan sociale-huurwoningen en betaalbare huizen biedt zeker hoop. 
Een belangrijk punt van de agenda was de nieuwe locatie voor basisschool De Kromme Draai uit Ammerstol. ChristenUnie was (net zoals een meerderheid van de raad) positief gesteld over het voorstel om de basisschool nieuw te bouwen op een afgestoten kunstgrasveld van ASV. Raadslid Anthony Tom was wel van mening dat de gemeente een goed en zorgvuldig proces moet aangaan bij het herontwikkelen van de huidige locatie van De Kromme Draai. Een amendement wat hij hierover heeft geschreven is unaniem aangenomen. Via motie is (door andere partijen) ook nog besloten dat het groene karakter van de huidige locatie Kromme Draai bewaard blijft.
Het college vroeg de gemeenteraad hierna om meer geld te reserveren voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Hoewel wij niet vrolijk worden van de duurdere kosten, zagen we ook in dat er geen goedkopere opties meer beschikbaar waren. Met gezonde tegenzin zijn we dus akkoord gegaan met een nieuw krediet.
SGP, CDA en Leefbaar Krimpenerwaard hadden een motie ingediend die de gemeente oproept om (vanaf nu) zo weinig mogelijk percelen af te plaggen. Omdat ook de ChristenUnie vindt dat het afplaggen zo weinig mogelijk moet gebeuren, hebben we voor deze motie gestemd. De motie is gelukkig ook aangenomen. 

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering dinsdag 4 juni 2024'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.