Krediet voor De Groote Zaag

FullSizeRendervrijdag 27 maart 2015 12:24

De Groote Zaag is een natuurgebied in Krimpen aan den Lek, buitendijks gelegen aan de Nieuwe Maas. Hier gaat de komende jaren het nodige gebeuren.

De Herinrichting van de Grote Zaag maakt nl. deel uit van de kaderrichtlijn Water. Het getijdengebied wordt vergroot en het gebied wordt toegankelijker gemaakt voor de recreanten. Rijkswaterstaat zal dit project in de jaren 2015-2016 gaan uitvoeren. Een totaal investering van € 2,5 miljoen ligt aan het plan ten grondslag.

De Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, het Zuid-Hollands Landschap en de gemeente Krimpenerwaard (voorheen Nederlek) vinden dat de recreatieve voorzieningen van dit natuurgebied ook een kwaliteitsimpuls nodig hebben. Daarom hebben zij gezamenlijk in 2013 een visie opgesteld om tot herinrichting van het gebied te komen. De voorzieningen bestaan uit een parkeerplaats voor de bezoekers, een mooie entree, een uitkijktoren en meerdere uitzichtpunten, waaronder een vogelkijkhut.

De vier partijen werken samen aan de financiering, die geraamd wordt op € 562.000. In de vergadering van 24 maart jl. werd voor het gemeentelijke deel een krediet van € 150.000 gevraagd.

Landschapsarchitect Lagendijk, verantwoordelijk voor het schetsontwerp, nam de commissieleden mee in een boeiende presentatie.

De fractie van de CU Krimpenerwaard is enthousiast over de getoonde plannen. Het past goed in ons beeld van de Krimpenerwaard. Groen en recreatie komen hier prima samen. "Een kwaliteitsimpuls voor het gebied" aldus Anthony Tom, die namens de CU het woord voerde. "En de uitkijktoren mag wat ons betreft best 10 meter hoog worden, dat geeft immers het mooiste uitzicht!"

« Terug