Inzicht in projecten

visiewoensdag 25 maart 2015 12:26

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de structuurvisies in de voormalige K5-gemeenten. Er zijn vele ruimtelijke en infrastructurele projecten opgestart om aan deze visies invulling te geven.

De fractie van de ChristenUnie heeft in de commissievergadering van 24 maart jl. aan het college een overzicht gevraagd van alle lopende projecten in de gemeente Krimpenerwaard. Daarnaast wil de CU op een gestructureerde wijze op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen die er in de diverse projecten spelen. Dat voorkomt tevens dat er allerlei ad-hoc vragen worden gesteld door raads- en commissieleden.

Het college van B&W heeft de toezegging gedaan nog voor de zomervakantie het gevraagde inzicht te verschaffen.

« Terug