Politieposten in de Krimpenerwaard

politiewoensdag 25 maart 2015 12:29

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in februari in een brief
aan de Tweede Kamer inzichtelijk gemaakt welke politieposten en
steunpunten er tussen nu en het jaar 2025 in gebruik zullen zijn.

De fractie van de ChristenUnie Krimpenerwaard is verheugd dat inwoners in bijna alle kernen van de Krimpenerwaard in contact met de politie kunnen komen. Opvallend is wel dat er in de brief geen sprake is van een politiepost in de kern Schoonhoven.

De fractie van de ChristenUnie heeft daarom in de commissievergadering van 24 maart jl. vragen gesteld aan het college, en aandacht gevraagd voor het ontbreken van een politiepost (of steunpunt) in Schoonhoven. Het kan toch niet zo zijn dat onze grootste kern straks geen politiepunt heeft!

« Terug