Inkoop zorg goed geregeld?!

zorgvrijdag 21 april 2017 12:22

Tijdens de commissievergadering van 19 april ging er veel aandacht uit naar de Jeughulp en de inkoop van zorg voor jeugdhulp, WMO en beschermd wonen. Terecht! Voor de ChristenUnie is dit een belangrijk onderwerp, en voor wie niet?

Los van de presentatie die vanuit de ambtelijke organisatie kwam op het gebied van jeugdhulp en inkoop, had de ChristenUnie de inkoop van zorg zelf ook al op de agenda laten zetten. Voor de ChristenUnie is het nog zoeken naar wat de beste wegen zijn en de beste instrumenten die ingezet moeten worden om de hulp aan onze jeugd en hun gezinnen zo optimaal mogelijk te laten zijn. We zijn twee en een half jaar bezig zijn als gemeente met de jeugdhulp en de uitgebreidere WMO en het blijft lastig om goed zicht en inzicht te hebben in hoe het gaat.

De commissievergadering was een goed moment om nog eens te schetsen wat voor ons belangrijk is en dat mee te geven aan het college als aanvulling op de huidige kaders voor de inkoop van zorg. Voor de inkoop van zorg moet je je niet laten leiden door alleen cijfers en woorden vanachter het bureau. Wil je goede zorg kunnen aanbieden en dus kunnen inkopen, dan moet je met de voeten in de klei staan! Contact met de professionals en met cliënten dus. Je moet weten wat nodig is, wat het beste resultaat geeft en waar dus onze inwoners het beste bij gebaat zijn.

Gelukkig gaf wethouder Neven aan dat de contacten met het werkveld steeds meer en beter vorm krijgen. Het was goed om te horen dat er op de middelbare school een ‘zorgverlener’ aanwezig is die goed kan zien wat er nodig is en waar jongeren hulp bij nodig hebben. Korte lijntje dus.

Wij spraken ook onze zorg uit voor het ‘scherp inkopen’ van het taxi vervoer. Er moet op de centen worden gepast en een euro kun je maar één keer uitgeven, maar dat betekent niet dat dat ten koste moet gaan van kwaliteit en banen. Wethouder Sleeuwenhoek gaf aan dat er bij de aanbestedingen altijd een ondergrens is zodat er een eerlijke keuze kan worden gemaakt. Daarnaast verzekerde zij ons dat er vooral bij het leerlingenvervoer op wordt gelet dat er vaste chauffeurs zijn die de kinderen kennen en dat zij bekend zijn met de problematiek van de kinderen. Er worden geen ongeschoolde chauffeurs ingezet. (Ongeschoolde mensen zouden het goedkoper kunnen maken, maar werkt in het nadeel van de cliënt).

Daarnaast vroegen wij aandacht voor de gevolgen van kinderen bij vechtscheidingen. Helaas komen die te veel voor met alle negatieve gevolgen die daarbij horen, zoals uithuisplaatsing, ouderverstoting en moeilijke bezoekregelingen. Het college gaf aan daar op in te zetten middels professionals.

Een belangrijk punt voor de ChristenUnie is het besef dat zorg aan kinderen in bijvoorbeeld gezinshuizen vaak zoveel beter uitpakt dan in grote instellingen. Persoonlijke aandacht, structuur en veiligheid zijn buitengewoon belangrijk en kunnen vaak alleen door kleinere instellingen worden gegeven. De ChristenUnie wil dat het college bij de inkoop daar op inzet. Ook om daar al veel eerder in het zorgtraject op in te zetten en niet een kind eerst maanden of zelfs jaren te laten behandelen via grote instellingen. Wellicht is dat in eerste instantie een duurdere oplossing, maar als kinderen daardoor sneller herstellen, levert dat op alle fronten voordeel. Gelukkig was wethouder Neven het daar mee eens.

Het blijft zoeken naar hoe wij als raad het beste sturing kunnen geven aan de uitvoering van zorg en het zorglandschap is ingewikkeld, maar voor de ChristenUnie is het helder dat wil je goede zorg kunnen bieden je dicht bij de mensen moet staan en iedereen serieus moet nemen. Daar gaan wij voor!

« Terug