Woonvisie Krimpenerwaard

Rijtjeshuis.jpgvrijdag 21 april 2017 20:41

Dinsdag 18 april stond de concept woonvisie van de gemeente Krimpenerwaard op de agenda van de raadscommissie Ruimte en Financiƫn.

We zijn als CU-fractie blij dat er nu een brede visie ligt die als goed uitgangspunt kan dienen voor een verdere uitwerking. De visie behoeft wel een nadere uitwerking bijvoorbeeld met betrekking tot de wensen en mogelijkheden per woonkern.

We zagen daarnaast een aantal verbeterpunten en die hebben we dan ook in onze reactie genoemd.

Met betrekking tot het onderwerp duurzaamheid worden in de visie een aantal goede punten aangestipt. We hebben ingebracht dat wat ons betreft er een duidelijker ambitie met concretere actiepunten mag worden geformuleerd. Er moet zogezegd ‘wel een tandje bij’.

Ook het buitengebied verdient ons inziens meer aandacht. We hebben gewezen op de vrijkomende agrarische bebouwing. We zien daar kansen om ook in het buitengebied, o.a. in het kader van ‘ruimte-voor-ruimte’, meer tijd en energie te steken in herontwikkeling en herbestemming.

« Terug