ChristenUnie wil laaggeletterdheid terugdringen

donderdag 13 april 2017 12:45

Afgelopen weken werden we geconfronteerd met een schrikbarend hoog getal als het gaat om het aantal volwassenen dat moeite heeft met lezen, schrijven en/of rekenen.

Het zou gaan om zo’n 2,5 miljoen mensen, en dat aantal neemt toe. Mensen die slecht kunnen lezen, schrijven en/of rekenen ondervinden hier last van op heel wat gebieden in hun leven. Zij raken sneller in een isolement met alle gevolgen die daar bij horen. Een samenleving maak je met elkaar, daar heb je iedereen voor nodig! Wat een kansen, plezier en gezondheid wordt er gemist als je niet mee kunt doen in de samenleving.

De ChristenUnie wil daarom weten of er zicht is het aantal mensen met laaggeletterdheid binnen onze gemeente en of er al programma’s worden ingezet om deze mensen te helpen. Wij willen dat iedereen mee kan doen en willen niet dat slecht kunnen lezen of schrijven een reden zou zijn waarom dat niet zou kunnen.

Wij stelden daarom onderstaande vragen aan het college.

Toelichting:

In februari van dit jaar werd bekend dat 2,5 miljoen mensen in Nederland grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. En dit aantal neemt nog toe (http://ecbo.nl/portfolio-items/preventie-door-interventie/)

Dit geeft op velerlei terreinen problemen. Een goede taalbeheersing heeft een positieve invloed op het welzijn, arbeidsdeelname, gezondheid, opleiding, ontwikkeling en ontplooiing.(www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/LS_FeitenCijfers_2.0_web_3.pdf)

Daarnaast kost laaggeletterdheid ook veel geld (https://www.gemeente.nu/sociaal/onderwijs/laaggeletterdheid-kost-1-miljard-euro/)

De ChristenUnie maakt zich hierover grote zorgen. Laaggeletterdheid zorgt ervoor dan mensen grote problemen kunnen ondervinden en niet tot ‘hun recht’ kunnen komen.

Het is dus van groot belang dat er programma’s ingezet worden op het verminderen of voorkomen van taalachterstand.

Naar aanleiding van dit debat stellen wij de volgende vragen aan het college:

 

Vragen:

  1. Kan het college aangeven, of is het bereid om dit uit te zoeken, in hoeverre er in de gemeente Krimpenerwaard sprake is van grote lees- schrijf of rekenachterstanden onder volwassenen?
  2. Wat doet het college momenteel, of heeft het gedaan, op het gebied van laaggeletterdheid, om lees – schrijf of rekenachterstanden terug te dringen? Zo ja, wat?
  3. Zo nee, is het college bereid om stappen te zetten om laaggeletterheid bij volwassenen helpen terug te dringen?

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil laaggeletterdheid terugdringen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.