Ledenvergadering 20 april - financieel overzicht

ledenvergaderingdinsdag 18 april 2017 12:39

In de bijlage kunt u de stukken van de penningmeester lezen. Tijdens de vergadering zal het financieel overzicht 2016 definitief worden vastgesteld. De kascontrole door de kascommissie heeft inmiddels plaatsgevonden en zijn goedkeuring gegeven.

Klik hier voor het financieel overzicht (PDF).

Klik hier voor een verklaring van de kascommissie (PDF).

« Terug