ChristenUnie vraagt aandacht voor dienstverlening aan ouderen

donderdag 13 april 2017 12:49

De ChristenUnie heeft dienstverlening hoog in het vaandel staan. Goede en correcte dienstverlening die aansluit bij de behoefte van onze burgers vinden wij belangrijk.

Het college heeft op 7 maart 2017 het Programmaplan Dienstverlening vastgesteld. Dat plan ziet er goed uit. De ChristenUnie vindt echter dat er een belangrijke groep inwoners in dit plan niet specifiek wordt benoemd. En dat zijn de ouderen. We streven naar korte lijntjes en snelle procedures. De digitale snelweg is daarbij niet weg te denken. Dat is prima. Maar wij realiseren ons dat niet iedere oudere met een computer of tablet overweg kan, of die heeft. Voor hen is de digitale dienstverlening geen oplossing. Wij willen dat het college in hun doelen ook de dienstverlening aan ouderen meeneemt, zodat wij zeker weten dat iedere inwoner op de voor hem of haar gepaste wijze informatie tot zich kan nemen of gebruik kan maken van de diensten van de gemeente Krimpenerwaard.

Wij hebben daarom de onderstaande vragen aan het college gesteld.

 

Toelichting:

Op de agenda van de raadsvergadering van 4 april 2017 stond onder agendapunt 15.1, 1.5 ‘RIB en Bijlage Programmaplan Dienstverlening.

In dit programma zijn vijf doelen opgenomen, te weten:

  • Meer klantgerichtheid -> in 2018 waardeert 50% van de inwoners de dienstverlening op telefonie, post e-mail en website met een 8 en is de dienstverlening in elk contact op deze kanalen tenminste voldoende.
  • Betrouwbaarder
  • Meer digitaal
  • Effectievere regels en procedures
  • Meer betrokken.

De ChristenUnie is van mening dat het belangrijk is om te weten hoe ouderen onze dienstverlening ervaren. Niet iedere oudere is in staat om de digitale snelweg te gebruiken. Zij zouden daardoor dus niet alle informatie tot zich kunnen nemen en niet alle aanvragen indienen die nodig zijn.

Naar aanleiding van het Programmaplan Dienstverlening en in het bijzonder de vijf doelen stelt de ChristenUnie de volgende vragen.

 

Vragen:

  1. Is het college met ons van mening dat het belangrijk is om te weten of ouderen de dienstverlening van onze gemeente voldoende waarderen?
  2. Wil het college de vijf opgenomen doelen uitbreiden met een zesde, te weten, ‘Goede en toegankelijke dienstverlening aan ouderen’, in het kader van goede dienstverlening naar al onze inwoners?

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie vraagt aandacht voor dienstverlening aan ouderen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.