NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017

ChristenUnie_Krimpenerwaard_Dag_van_de_Democratie_Elisabeth_van_Zijl_Frederique_Nieuwenhuizenwoensdag 13 september 2017 07:15

 

Nieuwsbrief september 2017

Van de voorzitter,

25 oktober: een belangrijke datum!

Terugkijkend naar de ledenvergadering van 20 april waren we als bestuur heel blij met de mooie opkomst, de goede gesprekken maar ook met het indrukwekkend verhaal van Hijltje Vink. Het was heel bijzonder om te zien hoe zij in haar leven het daadwerkelijk christen-zijn handen en voeten geeft. Een mooi voorbeeld om te volgen.

Op 25 oktober organiseren we onze tweede ledenvergadering dit jaar. Het wordt een heel belangrijke, want op die avond wordt besloten over een nieuwe lijsttrekker, een concept kieslijst en het verkiezingsprogramma. De tijd gaat snel en het is zo 21 maart 2018, gemeenteraadsverkiezingen!

U kunt verderop in deze nieuwsbrief lezen over de vergadering. Ik hoop dat zoveel mogelijk leden hun stem zullen laten horen!

Met vriendelijke groet en tot woensdag 25 oktober!

Anthony Tom

Voorzitter CU Krimpenerwaard

 

Van de fractie

De vakantie is voorbij. Het nieuwe politieke seizoen is weer begonnen. We werken inmiddels in het laatste deel van de eerste raadstermijn van de gemeente Krimpenerwaard. Aan de agenda van de gemeenteraad en de commissies, is dit te merken. Hadden we de in de eerste periode vooral te maken met het harmoniseren en gelijktrekken van beleidsstukken uit de vijf vroegere gemeenten, de laatste maanden discussiëren we steeds meer over nieuwe beleidsrichtingen.

Binnen de fractie zijn er enkele wijzigingen geweest. Benjamin Anker, onze lijsttrekker bij de vorige verkiezingen en fractievoorzitter in de gemeenteraad, heeft in juni afscheid genomen van het raadswerk. Samen met zijn gezin is hij verhuisd naar Berlijn, waar hij voor de Nederlandse ambassade gaat werken. Vanaf deze plaats nogmaals dank en Gods zegen toegewenst, Benjamin!

Gerrit Both heeft de vrijgekomen plaats in de fractie ingenomen. In de raad van juli jl. is Gerrit als raadslid beëdigd. Ondergetekende, Ton van Dorp, heeft het fractievoorzitterschap op zich genomen. Samen met Elisabeth van Zijl vormen wij met ons drieën de raadsfractie van de ChristenUnie in de Krimpenerwaard.

Wij worden daarbij goed ondersteund door de commissieleden Anthony Tom, Siem Opschoor en Cor Slob. Daarnaast zijn er nog vele anderen die onze ogen en oren willen zijn. Vele onzichtbare -en onmisbare- krachten op de achtergrond, met vragen, opmerkingen en adviezen. Dank allen daarvoor!

Welke onderwerpen zijn zoal de laatste maanden in de Raad van Krimpenerwaard aan de orde geweest? Ik noem u een paar belangrijke:

Woonvisie Krimpenerwaard: Het college van B&W gaat nog dit jaar de bouwmogelijkheden binnen de kernen in kaart brengen. Voor leefbare kernen is een -beperkte- mate van bouwen onontbeerlijk. De CU heeft bij het vaststellen van de Woonvisie een amendement ingediend waarin het college van B&W opgedragen wordt ook te rapporteren over mogelijke duurzaamheidsmaatregelen daarbij. Daarnaast heeft de fractie via een motie gevraagd om ook een visie op het Buitengebied te ontwikkelen. Het buitengebied in de gemeente verbindt namelijk de kernen en draagt bij aan de vitaliteit en de kwaliteit van het wonen, werken en recreëren.

Sportnota 2017-2021: In de sportnota staat de richting van het sportbeleid voor de komende jaren. Hoe om te gaan met sportaccommodaties bijvoorbeeld; maar ook hoe kunnen we de tijd die onze bewoners besteden aan sport en bewegen, laten stijgen? De ambities om de jeugd mèèr te laten bewegen, hadden voor onze fractie hoger mogen liggen. Een meerderheid van de raad zag dit helaas anders.

Strategische visie Riek Bakker: Op initiatief van prof. Riek Bakker is een strategische visie “Naar hernieuwd vertrouwen” voor de Krimpenerwaard opgesteld. Een belangrijk document dat de komende jaren richting zal geven aan de ontwikkeling van onze waard en onze gemeente.

En verder…   Naast deze belangrijke discussienota’s zijn er uiteraard nog veel meer (en soms ook heel belangrijke) andere onderwerpen aan de orde geweest. Zo hebben wij als ChristenUnie aandacht gevraagd voor Verkeersveiligheid, duurzaamheid, groen onderhoud. De actie van Cor Slob tegen het zwerfvuil heeft veel aandacht gekregen.

Daarnaast vergeten wij onze medemens niet. Voor de CU telt iedereen. Iedereen moet in de gelegenheid zijn om mee te doen. Het economisch beleid en dat van Sociale Zaken -beide in goede handen van onze CU-wethouder Jan Vente- zijn daar belangrijk onderdelen van. Op andere gebieden kan er wat ons betreft nog voortgang worden geboekt, bijvoorbeeld op het gebied van de zorg, de ondersteuning en de jeugdwet. Voor deze taken die vanuit het Rijk zijn overgedragen aan de gemeenten, liggen nog volop kansen en uitdagingen…

Wij als fractie van de ChristenUnie willen en gaan ons ook de komende tijd daarvoor inzetten. Daarvoor en voor nog veel meer…

Doet u met ons mee?

Ton van Dorp, fractievoorzitter


Heeft u nog aandachtspunten en/of vragen voor de fractie? Laat het ons weten via fractie@christenunie.krimpenerwaard.nl

Gemeenteraadsverkiezingen .............. maart 2018

Het lijkt nog lang te duren voordat het zover is. Maar de tijd gaat snel en binnen de ChristenUnie Krimpenerwaard gonst het al van de activiteiten. Zo heeft het bestuur een Selectiecommissie (SC) gevormd, bestaande uit Petra Lindhout (Bergambacht), Martien Bouter (Schoonhoven), Floor Brouwer (Ouderkerk aan den IJssel, voorzitter), Erik van de Does de Bye (Berkenwoude) en Wim de Wit (Stolwijk).

De SC kreeg als opdracht een goede en evenwichtige kandidatenlijst op te stellen en die aan het bestuur en de leden voor te leggen.

In april/mei jl. is de SC daarmee gestart. Er is sindsdien in een prima verstandhouding intensief aan gewerkt. Soms hebben leden zichzelf gemeld als mogelijke kandidaat, anderen zijn daarvoor door de SC benaderd. We mogen er dankbaar voor zijn dat ruim voldoende (soms nieuwe!) leden bereid bleken te zijn om een plaats op onze kandidatenlijst in te gaan nemen. Met de kandidaten die ‘in’ zijn voor het raadslidmaatschap - het zijn er heel wat en dat is een weelde - zijn heel goede, vertrouwelijke en intensieve gesprekken gevoerd, die schriftelijk waren voorbereid. De SC heeft vervolgens de lastige afwegingen moeten maken over de volgorde op de kandidatenlijst. Getracht is alle relevante overwegingen -  en dat zijn er heel veel - daarbij te betrekken. Een moeilijk en verantwoordelijk werk, waarvoor de SC God steeds om wijsheid heeft gebeden.

De concept - kandidatenlijst is nu voorgelegd aan het bestuur, dat zich op 20 september a.s. daarover zal buigen. Na akkoord van het bestuur zal deze kandidatenlijst op de vergadering van DV 25 oktober a.s. aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd. Dan zal iedereen kunnen ervaren dat wij als ChristenUnie dankbaar mogen zijn met een lijst met goede kandidaten, die zich van harte en tot eer van God voor de samenleving van Krimpenerwaard willen inzetten.  

Namens de SC, Floor Brouwer

Leuke actie van Buchelo BV voor de campagne van de gemeenteraads-verkiezingen 2018

 

Buchelo BV doneert € 10,00 van elke verkochte Hook’d aan de campagnekas van de ChristenUnie Krimpenerwaard.

Hook'd is een haak gemaakt van gerecycled plastic waarmee je eenvoudig en veilig één of twee boodschappentassen bevestigt aan de bagagedrager van je fiets. Zie www.hookd.nl. Hook’d kreeg afgelopen jaar een groene kaart van Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid ChristenUnie) als duurzaam initiatief.

 Hook’d is een product van Joined Work Center BV uit Krimpen aan de Lek, een duurzame start-up die circulaire design producten op de markt brengt. Het is een samenwerking van ons lid Cor Slob samen met zijn zoon Jochem en Wouter Koster.

 Deze speciale uitvoering van Hook’d is te bestellen via cor@buchelo.nl en kost €14,95.

Van harte aanbevolen

Dag van de democratie

Zaterdag 9 september 

Samen met de open monumentendag organiseerde de gemeente Krimpenerwaard voor het eerst de 'dag van de democratie' met kraampje van politieke partijen, een wensboom, een klaagmuur, springkussen, knutselen voor de kinderen. En een gratis ijsje in uw politieke kleur. Ook de CU Krimpenerwaard deed mee om met mensen in gesprek te gaan over hun standpunten. 

Lees verder

Agenda

Woensdag 20 september bestuursvergadering

Woensdag 25 oktober ledenvergadering (uitnodiging volgt nog)

Dinsdag 31 oktober raadsvergadering

Dinsdag 5 november raadsvergadering 

 

 

 

« Terug

Reacties op 'NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.