Geef Stilte een stem!

ChristenUnie_Krimpenerwaard_Stilte_Raadsvragen_Ton_van_Dorpmaandag 11 september 2017 08:01

Bijgaand artikel uit de NRC gaat over de vliegbewegingen van/naar Schiphol over ons gebied. Zeven Midden Holland-gemeenten waaronder Gouda en Bodegraven-Reeuwijk bepleiten via de actie" Geef stilte een stem" voor een zorgvuldige afweging van de groei van Schiphol. Zeker boven de stiltegebieden tussen de vier steden. 


 https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/28/gemeenten-protesteren-tegen-uitbreiding-schiphol-a1571351 

Naar aanleiding van dit artikel heeft de fractie van de CU het college de volgende vragen gesteld:

1. Is het college op de hoogte van de actie "Geef Stilte een stem" van 7 Midden Holland-gemeenten en van de brief die deze gemeenten aan de minister hebben gezonden met vragen over het toenemende aantal vliegbewegingen boven Midden Holland?

2. Is gemeente Krimpenerwaard benaderd om aan te sluiten bij de actie en de brief? Zo ja, wat was uw reactie?

3. Wat is het standpunt van het college m.b.t. de geconstateerde problematiek van vliegbewegingen boven het gebied?


Namens de fractie CU

Ton van Dorp

« Terug

Reacties op 'Geef Stilte een stem!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.