Krimpenerwaard aan Zee..?

230225 Campagne 2023_2.jpgzaterdag 25 februari 2023 20:55

Zaterdag 25 februari opende fractievoorzitter van ChristenUnie Krimpenerwaard, Ton van Dorp, in het gemaal De Hooge Boezem te Haastrecht het symposium Krimpenerwaard aan Zee. Of beter gezegd: ‘Hoe voorkomen we dat Krimpenerwaard aan zee komt te liggen?’.

De thema’s bodemdaling, zeespiegelstijging, waterveiligheid en waterkwaliteit zijn zo actueel dat ChristenUnie deze graag met kandidaat-statenleden en kandidaat-waterschapsleden wilde bespreken. En ook de ambitie om woningbouw in de Krimpenerwaard te realiseren mag volgens de Van Dorp niet ‘onder water’ komen.

Na deze aftrap gingen de aanwezigen in gesprek met hoogheemraad Cor Habben Jansen over oa de KIJK-dijk (Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard) tussen Gouderak en Krimpen aan den IJssel. Tien kilometer dijk die in 2050 moeten voldoen aan de geldende normering. Een gigantisch project van 300 miljoen euro. Habben Jansen vertelde geanimeerd waar men tegen aan loopt en welke uitdagingen er liggen. Ook ging hij in op de problematiek van muskusratten (er worden er nog steeds jaarlijks 5000 gevangen), Amerikaanse rivierkreeften en bevers.

Onder leiding van Anthony Tom konden de aanwezigen vervolgens in gesprek met Djoekie van Woerden, Arjan Witte (Statenleden ChristenUnie voor de Provincie ZH) en Greet van den Bergh (nummer 2 op de lijst voor het Waterschap Schieland en Krimpenerwaard) NB Alle even kandidaten zijn ChristenUnie op de gezamenlijke lijst met SGP.  

Thema’s die aan de orde kwamen:

Woningbouw: Er moet als er geen inbreiding meer mogelijk is, (beperkt) gebouwd kunnen worden aan de randen van onze kernen. De bebouwingsdichtheid mag maatwerk zijn, passend bij de kern.

Openbaar Vervoer: Alle kernen moeten goed bereikbaar blijven.

Snelfietsroutes: Deze vergroten de bereikbaarheid van kleine kernen.

Verkeersveiligheid: Hoge prioriteit, maar er zijn op de N-wegen weinig mogelijkheden voor technische verbeteringen. Oorzaken van de ongevallen zijn meestal: te hard rijden, alcohol en/of drugs en de mobiele telefoon.

Waterbeheer: Omdat we in deze omgeving onder NAP moeten bouwen, is het van groot belang dat we voldoende waterbergingen creëren.

Hoogte Waterschapbelasting: Deze is in onze regio nog relatief laag, echter de hoge energiekosten hebben een gat geslagen in de reserves. Verhoging van de lasten was daardoor onvermijdelijk.

Na afloop van dit gesprek kregen de aanwezigen een enthousiaste rondleiding van vrijwilligers van het gemaal De Hooge Boezem. Vol vuur en met deskundigheid namen ze de aanwezigen mee in hun verhaal. Het waterbeheer in de Krimpenerwaard kent een lange historie en kende hoogtepunten (bv de komst van de Hollandsche IJsselkering) en dieptepunten (Watersnoodramp). Ook vertoonden ze twee filmpjes over de watersnoodramp, met als slot de prikkelende vraag of we dit in de toekomst kunnen voorkomen?

Al met al een geslaagde campagnedag van de ChristenUnie.

230225 Campagne 2023_1

230225 Campagne 2023_3

« Terug

Reacties op 'Krimpenerwaard aan Zee..?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.