ChristenUnie Krimpenerwaard over kleine windmolens.

230207 Kleine Windmolens.jpgdinsdag 07 februari 2023 18:26

De afgelopen jaren heeft onze fractie regelmatig aandacht gevraagd voor plaatsing van kleine windmolens op agrarische erven. Vervolgens werden we van alle kanten benaderd met opmerkingen en vragen over ingewikkelde procedures. Onduidelijkheid, stroperigheid, verschillen binnen de Krimpenerwaard… Er was nog werk te doen.

Maar vanaf nu moet het beter gaan!

In de raad van 31 januari 2023 is namelijk een beleidsnotitie over de kleine windmolens vastgesteld. Kleine windmolens zijn maximaal 15 meter hoog vanaf de grond of 3 meter hoog vanaf het dak. Zij kunnen gerealiseerd worden bij (agrarische) bedrijven, woningen en bedrijventerreinen in het buitengebied. Dus niet binnen de bebouwde kom.

De notitie is nog geen bestemmingsplan, maar met de notitie als toetsingskader wordt de vergunningsverlening behoorlijk versneld. Volgende stap is dat het college nu een zgn. Paraplubestemmingsplan gaat opstellen, dit zal echter nog wel enige tijd in beslag nemen.

Bij de behandeling van de notitie in de raad kwamen diverse amendementen aan de orde. Het waren amendementen veelal in overleg ingebracht door de werkgroep Regionale Energiestrategie (RES). Dat gaf soms levendige discussies over de inzet van zonne-energie ten opzichte van windenergie, over de kleuren van de wieken, over de mate van gevaar voor vleermuizen en vogels, en over wel of niet inpasbaar zijn van de molens in het landschap.

Na een enkele schorsing en hier en daar een aanscherping van de tekst, zodat ook taalpuristen met de amendementen konden leven, werden vele amendementen breed gesteund.

Anthony Tom, die het woord voerde namens de ChristenUnie was tevreden: “De beleidsnotitie is er beter door geworden!”

Eind 2023 vindt evaluatie plaats.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie Krimpenerwaard over kleine windmolens.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.