ChristenUnie Krimpenerwaard: Eigen Energiebedrijf of Niet?

230210 Eigen Energiebedrijf foto.jpegvrijdag 10 februari 2023 20:04

De huidige energiemarkt is flink in beweging. Stijging in de tarieven komt op het bordje van inwoners en bedrijven, terwijl de Energiereuzen enorme winsten incasseren. Duurzame initiatieven komen in het huidige systeem van marktwerking niet (goed) van de grond. Tot zover waren de 10 fracties in de Raad van Krimpenerwaard het met elkaar eens.

Maar is de oplossing dan de oprichting van een Gemeentelijk Duurzaam Energiebedrijf?

Een motie om dit te onderzoeken werd door 9 van de 10 fracties ingediend. Collega’s informeerden vooraf al beleefd of wij de motie wel hadden ontvangen? De fractie ChristenUnie had -als enige- haar handtekening namelijk niet gezet.

Het voelde zoals in de boeken van Asterix en Obelix: Heel Gallië? Nee, één klein (van) dorpje…

Maar wij hadden twijfels en nog heel veel vragen!

Allereerst: op 4 februari 2020 hebben we als raad bijna unaniem ingestemd met de verkoop van onze aandelen in Energiebedrijf Eneco. Gaan we nu, amper drie jaar later, een onderzoek houden naar de mogelijkheden voor een nieuw ‘gemeentelijk’ Eneco? Welk signaal geven we daar mee af? Wij vinden dat op z’n minst neigen naar wiebelbeleid.

En is een eigen gemeentelijk energiebedrijf het enige antwoord? We weten dat de overheid lang niet altijd goed is in ondernemen… Wellicht zijn er andere, veel beter passende alternatieven. Waarom nu, in dit stadium al, alleen inzetten op een Gemeentelijk Duurzaam Energiebedrijf?

Zijn initiatieven zoals genomen door Waardstroom, die de samenwerking zoeken, die zaken versnellen, die duurzame vormen van opwekking initiëren niet voldoende? Moeten we daar als gemeente niet meer in investeren? Zou dat ook niet een alternatief kunnen zijn?

Wij zouden dan op zijn minst de opdrachtformulering breder willen zien dan alleen het onderzoek naar een Gemeentelijk Duurzaam Energiebedrijf.

En tot slot vinden we het ook lastig dat we nog geen enkel inzicht hebben wat het onderzoek gaat kosten. Hebben we het over 10.000 euro of over 100.000 euro?

Wethouder Pannekoek kwam de Raad te hulp. Hij begreep de strekking van de motie, maar ondersteunde ook de vragen die door de ChristenUnie werden gesteld. Uitkomst van de discussie: het college neemt de input van de discussie mee en komt in één van de komende vergaderingen met een uitgewerkt voorstel.

Daar konden alle 10 fracties mee uit de voeten.

 

Ton van Dorp(je) 😊

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie Krimpenerwaard: Eigen Energiebedrijf of Niet?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.