Voltooiing dorpshart Krimpen aan de Lek uiterlijk eind 2021! WAAG-gebouw wordt aangepast!

ChristenUnie_Krimpenerwaard_Krimpen_aan_de_Lek_waagdonderdag 14 december 2017 06:13

De ontwikkelingen rond het dorpshart van Krimpen aan den Lek houden de gemoederen al een tijdje bezig. Inwoners hebben bezwaar aangetekend tegen het toekomstige WAAG-gebouw en het college heeft een aangepast ontwikkelplan aangeboden. Hieronder de reactie van onze fractievoorzitter Ton van Dorp.

Voor ons ligt het besluit van Het college van B&W tot een aangepast ontwikkelplan Dorpshart Krimpen ad Lek. Dit naar aanleiding van de vraag en de kaders die het college eerder van de commissie Ruimte en Financiën heeft meegekregen. Aan de Raad vanavond het verzoek om haar commitment uit te spreken over deze  plannen.

Dit voorstel volgt op een langlopende discussie, een langlopend traject van besluitvorming: de 1e fase van het dorpshart is al in 2012 door de gemeente Nederlek, in uitvoering genomen. Het nieuwe hart dat -hoewel nog niet volledig gerealiseerd- door velen wordt geroemd en gewaardeerd. Inspelen op toekomstige ontwikkelingen, versterken van het voorzieningenniveau en een impuls voor de leefbaarheid. Doelen die voor Krimpen ad Lek van groot belang zijn. En zo karakteriseerde voormalig wethouder Ron van de Haterd het “Het dorpshart geeft Krimpen smoel”, 

De afgelopen maanden is met name de positionering van het WAAG-gebouw opnieuw onderwerp van discussie geweest. Het aloude probleem van langlopende projecten. Nieuwe inzichten leiden tot aanpassingen en voor je het weet worden pijlers onder een project vandaan getrokken.

Was/is dit dan een foute, onterechte discussie? Neen! De uitgangspunten, de visie, de berekeningen… ze zijn allemaal nogmaals tegen het licht gehouden. En dat is zeker NIET verkeerd.

En dat voornamelijk dankzij de activiteiten van de actiegroep WAAG HET NIET. Samen met vele  inwoners hebben zij deze discussie nogmaals op de kaart gezet. Door de inspanningen en de vasthoudendheid van WAAG HET NIET is het dat er nu een bijgestelde plan voorligt. Het feit dan het college maximaal tegemoet is gekomen aan de wensen van de burgers, zonder grote financiële risico’s aan te gaan, is positief te beoordelen. De uitkomst is niet wat door de actiegroep wordt beoogd, maar hoe dan ook willen we toch vaststellen dat het een verbetering is t.o.v. de eerdere plannen.

De Winkeliersvereniging staat anders in het proces. We hebben dat recent nogmaals kunnen lezen. Citaat “Velen hebben hun nek uitgestoken” en “Tijdens de besluitvorming van het cultuurhuis, was ook de komst van de Waag bekend”.

Onze fractie hecht ook aan de mening van de commissie ruimtelijke kwaliteit en de visie van stedenbouwkundige, die zelfs stellen dat de komst van de Waag op deze plek noodzakelijk is in stedenbouwkundig opzicht.

Artica vastgoedontwikkeling geeft aan dat zij nog steeds bereid is tot nader overleg bijvoorbeeld om de begane grond van de Waag invulling te geven.

Voorzitter, Wij zullen daarom alles afwegende ons commitment aan dit voorstel geven.

Tot slot: Een belangrijke zorg die WAAG HET NIET benoemt, is het niet tot wasdom komen van het cultuurhuis. Een zorg die we alleen kunnen slechten als iedereen binnen Krimpen eendrachtig en gezamenlijk de schouders eronder zet. Samen: Gemeente, Winkeliers, WAAG HET NIET, het Cultuurhuis en de Krimpense bewoners.

Wat zou het mooi zijn als wij -als u-  dat samen zou willen WAGEN!!

« Terug

Reacties op 'Voltooiing dorpshart Krimpen aan de Lek uiterlijk eind 2021! WAAG-gebouw wordt aangepast!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.