Anthony Tom (nummer drie op lijst GR2018)

Anthony_Tom_ChristenUnie_Krimpenerwaard_Farctie (6) 250maandag 04 december 2017 08:30

Anthony Tom uit Schoonhoven is onze nummer drie op de kandidatenlijst. We stelden hem drie vragen.

-              Waarom wil je raadslid zijn voor de ChristenUnie?

Ik wil graag raadslid zijn omdat ik, denk ik, vanuit mijn ervaring een rol kan spelen in het besturen van de gemeente. Vanuit mijn werk heb ik veel ervaring in gemeenteland, juist op het vlak van ruimtelijke ordening, bouwen en cultuurhistorie. Ik zet die ervaring en deskundigheid graag in om mee te denken over en te bouwen aan de toekomst van de gemeente Krimpenerwaard. Daarbij komt dat ik het ook als mijn roeping zie om dat vanuit mijn christen-zijn te doen, betrokken op mensen. Vanuit de ChristenUnie willen we letterlijk waardevol bezig zijn. De Bijbel roept ons op God lief te hebben en de naaste als onszelf. Ik vind het heel mooi en uitdagend om dat ook via een positie in de gemeenteraad vorm te geven.

-              Wat maakt dat jij, Anthony, jouw steentje kunt bijdragen aan een gezonde gemeente Krimpenerwaard?

Dat heeft denk ik wederom alles te maken met mijn ervaring. Overigens kun je ‘gezond’ op meerdere manieren uitleggen. Ik denk hierbij als eerste aan een gezonde samenleving met goede verhoudingen tussen mensen en groepen, waar ook duidelijk aandacht en zorg is voor de echt zwakkeren en hulpbehoevenden. Ik wil meedoen en –denken om juist als gemeente mensen te helpen en te ondersteunen, zodat ze ook samen omzien naar elkaar. Daarnaast zie ik het als mijn verantwoordelijk om in dit alles de gemeente financieel gezond te houden.

-              Hoe ziet de gemeente Krimpenerwaard over 20 jaar uit?

Ik ga er van uit dat de gemeente meer en meer in haar kracht gaat staan. Het gebied (eigenlijk in zeker opzicht een eiland tussen rivieren) kenmerkt zich door een samenhangend groen karakter, weids van opzet. Ik merk dat sinds de herindeling het ‘Krimpenerwaardgevoel’ toeneemt. De gemeente profileert zich momenteel op het gebied van toerisme, van kaas (als onderdeel van de Cheese Valley), maar ook op het vlak van het open groene karakter met historische stad- en dorpskernen en fraaie boerderijlinten. Meer en meer komen uitdagende vragen zoals de gevolgen  van de bodemdaling op het bordje van de gemeente. Dit zal ons ruimtelijk voor lastige dilemma’s stellen. Wat mij betreft krijgen de agrariërs in ons gebied een belangrijke rol bij het beantwoorden van deze dilemma’s. Zij zijn immers degenen die onze waard gevormd hebben tot wat het nu is!

Daarnaast zullen we ons inzetten voor verantwoorde en goed betaalbare nieuwbouw in met name de kernen. Ik ga ervan uit dat dat lukt en dat we onze jongeren kunnen vasthouden. Ik ben blij met de analyse van prof. Riek Bakker en het mede door haar opgestelde rapport over de toekomst van de gemeente. Dat rapport biedt alle kansen om de vele vragen die op ons afkomen op een goede integrale manier te beantwoorden. Wanneer dat breed wordt ingezet, met een goed draagvlak onder de bevolking en het bedrijfsleven, dan ga ik ervan uit dat de gemeente Krimpenerwaard over 20 jaar een in alle opzichten vitale gemeente is die zich verder heeft ontwikkeld als groene gastvrije gemeente met leefbare kernen.

« Terug

Reacties op 'Anthony Tom (nummer drie op lijst GR2018)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.