Vluchtelingen in de Krimpenerwaard?!

motiedonderdag 03 maart 2016 12:21

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 1 maart jl is het rapport besproken ‘opvang vluchtelingen’, dat door het College is opgesteld naar aanleiding van de motie/raadsbesluit van de Raad op 6 oktober 2015.

De Raad wilde onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor ruimhartige opvang van asielzoekers. Het rapport was daarvan het resultaat.

Net als andere partijen vond de ChristenUnie het jammer dat het zolang heeft geduurd voor dit rapport kon worden gesproken. En ja, daar is de Raad zelf ook debet aan aangezien het een eerdere vergadering niet is besproken, terwijl het College het rapport al wel gereed had. Tegelijk had het College door de ruimte die daarmee ontstond nog een verdiepingsslag kunnen maken omdat ondertussen visie en regelgeving omtrent huisvesten asielzoekers/AZC’s/opvangmogelijkheden was gewijzigd, en dat had het College dus niet gedaan.

Het beoogd resultaat van het onderzoek was ‘inzicht te verkrijgen in de voor de gemeente Krimpenerwaard mogelijke vormen van opvang van vluchtelingen en/of statushouders, om uiteindelijk (direct of indirect) een bijdrage te kunnen leveren in de opvang van de aanhoudende stroom vluchtelingen’.

Het rapport gaf aan dat de gemeente Krimpenerwaard ruimte heeft om meer statushouders te huisvesten, en daarmee voldoet aan de verhoogde taakstelling. Maar ook dat er geen ruimte is voor een AZC of andere opvangmogelijkheden!

Voor het merendeel van de Raad was dit – net als voor de ChristenUnie - niet aanvaardbaar. Zoveel mensen zijn er op de vlucht. Mensen die alles achter laten omdat hun thuisland niet meer veilig is. Zoveel menselijk drama en wij kunnen op 160 km2 geen opvangruimte realiseren om iets te betekenen voor hen die niets meer hebben? Dat ging er voor de ChristenUnie niet in. Het COA heeft de visie losgelaten dat een AZC voor minimaal 400 vluchtelingen gerealiseerd moet worden. Er kunnen ook kleine AZC’s worden gecreëerd voor 50 tot 250 asielzoekers.

Dat was nog niet bekend ten tijde van het uitkomen van het rapport. Dus daarin is het College niets te verwijten. Maar er is nu wel een kans. Een kans die door 8 van de 9 fracties werd aangegrepen en verwoord werd in een motie, ingediend door 6 fracties. In deze motie sporen de fracties het College aan om op zoek te gaan naar ruimte voor een kleine, of verschillende kleine AZC’s. Wij mogen niet onze ogen sluiten voor dat wat er in de wereld gebeurd. De conclusie door 8 fracties werd getrokken dat het College niet het maximale heeft gedaan om een steentje bij te dragen in het vluchtelingenstroom.

Het rapport is niet omarmd, gezien de boodschap dat een AZC niet mogelijk is. Wel is er ingestemd met de stappen die het College wil zetten voor het huisvesten van meer statushouders.

Het College gaat met de aangenomen motie aan de slag en zal de raad zo snel mogelijk rapporteren naar de uitkomst.

Klik hier voor de hierboven genoemde motie (PDF).

« Terug