Referendum associatieverdrag

Vlaggen Europavrijdag 19 februari 2016 19:09

Op 6 april 2016 wordt er een referendum gehouden over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Door het verdrag wordt handel drijven met Oekraïne gemakkelijker, al vrezen tegenstanders dat het verdrag een opmaat is voor het EU-lidmaatschap.

Door enkele partijen wordt er momenteel al actief campagne gevoerd om mensen over te halen wel of niet naar de stembus te gaan. In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de houding van de ChristenUnie inzake dit referendum, de rol van de lokale afdelingen en Provinciale Unies en het stemadvies van de partij.

Stemadvies: Samenwerking JA, toetreding NEE

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er goede betrekkingen zijn met buurlanden die grenzen aan de EU. Niet alleen is dit goed voor de Nederlandse export, ook biedt het kansen voor ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld mensenrechten- en anti-corruptiebeleid. Tegelijkertijd blijft het wat de ChristenUnie betreft aan de landen binnen de EU zelf welk visumbeleid ze voor Oekraïne vaststellen. De ChristenUnie is tegenstander van toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Het associatieverdrag gaat hier niet over en dus stemde de ChristenUnie in Tweede en Eerste Kamer en in het Europees Parlement vóór het sluiten van het verdrag.

Hoewel de ChristenUnie niet voor het invoeren van referenda was, adviseert zij de burgers wel om gebruik te maken van het stemrecht en vóór het associatieverdrag te stemmen.

Campagne

Zo langzamerhand komt de campagne rondom het referendum op stoom. Zo is D66 al begonnen met een campagne om voor het associatieverdrag te stemmen, en roept de SGP actief de mensen op niet naar de stembus te gaan. De ChristenUnie heeft er voor gekozen om geen actieve campagne te voeren, maar wel haar leden/kiezers te adviseren om voor het verdrag te gaan stemmen.

Verder zal er vanuit het partijbureau in de week voorafgaand aan het referendum aan alle leden een nieuwsbrief gestuurd worden met daarin het standpunt en het stemadvies van de ChristenUnie.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de landelijke website (www.christenunie.nl/associatieverdrag). Mocht u vragen hebben, dan kunt u mailen naar advies@christenunie.nl.

« Terug