Persbericht: Roel Cazemier voorgedragen als nieuwe burgemeester gemeente Krimpenerwaard

Roel Cazemierwoensdag 03 februari 2016 12:19

De gemeenteraad heeft op dinsdag 2 februari 2016 besloten om de heer mr. R.S. Cazemier aan te bevelen als eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard.

De heer Cazemier is 56 jaar, lid van de VVD en op dit moment burgemeester van de gemeente Dinkelland in Twente, een gemeente met 10 kernen. Hij volgt waarnemend burgemeester Tjerk Bruinsma op.

De heer Cazemier is een zeer ervaren bestuurder. Sinds 1991 is hij, met een korte onderbreking van 2008-2009 toen hij directeur van Omroep Fryslan was, actief als burgemeester in achtereenvolgens Ruinerwold (1991-1994), Ameland (1994-2000), Dongeradeel (2000-2008) en Dinkelland (2009-heden). De heer Cazemier beschikt als lid van het bestuur van de VNG, als voorzitter van het college

van Arbeidszaken van de VNG en als voorzitter van de raad van commissarissen van Stedin over een goed bestuurlijk netwerk.

De commissie heeft de heer Cazemier in de gesprekken leren kennen als een persoon met een gezaghebbende uitstraling en daadkracht. Hij brengt zeer ruime ervaring in het ambt van burgemeester mee en is gedegen en weloverwogen. Hij is in de overtuiging van de gemeenteraad daarmee de juiste persoon om de opgaven voor de nieuwe gemeente, zoals deze verwoord zijn in de door de raad op 8

september 2015 vastgestelde profielschets, de komende jaren ter hand te nemen.

Vervolgprocedure

De heer Cazemier wordt nu via de commissaris van de Koning aanbevolen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De Ministerraad doet op voorstel van het ministerie van BZK uiteindelijk een voordracht tot benoeming aan Zijne Majesteit de Koning. Het is in Nederland inmiddels goed gebruik dat de aanbeveling van de gemeenteraad daarbij wordt gevolgd.

De installatie van de nieuwe burgemeester is voorzien voor maandag 4 april 2016 om 20.00 uur. Dit gebeurt tijdens een bijzondere raadsvergadering in het gemeentehuis van Lekkerkerk.

« Terug