Extra geld voor dorpshart Lekkerkerk

vrijdag 19 februari 2016 19:00

LEKKERKERK - De gemeente Krimpenerwaard trekt nog eens 242.500 euro uit voor de herinrichting van het centrum van Lekkerkerk. Het geld is nodig om de beeldkwaliteit te verbeteren.

Volgens wethouder Ria Boere ziet het gebied er rond het Raadhuisplein ondanks een eerdere ingreep rommelig uit en heeft dat bovendien geleid tot wateroverlast. Het aanbrengen van een vijver met fonteinen is geschrapt, omdat dit volgens het college te duur is. "Een uitgave van 145.000 euro wordt ons te gortig. Bovendien moet je een dergelijk waterornament onderhouden", aldus Boere.

De investering wordt liever ingezet voor het plaatsen van kunstwerken op rotondes en het opknappen van de parkeerplaats achter het raadhuis. Het krediet voor de verfraaiing van het dorpshart is door de ophoging opgelopen tot 3.790.000 euro. De commissieleden konden dat billijken. Van Jan Kees de Keuning (VGBK) is het beter 'om alles in een keer goed te doen'. "Anders blijf je bezig in het centrum. Het komt de aantrekkelijkheid zeker ten goede."

Wielerronde

Eenzelfde geluiden lieten Anthony Tom (ChristenUnie) en Norbert Arnold (CDA) horen. "Het gaat om meer dan ophogen. De leefbaarheid wordt versterkt door een mooiere omgeving", aldus Tom. Beiden waren benieuwd naar de duur van de 'hersteloperatie'. Volgens ambtenaar Erwin Heeringa zouden de werkzaamheden rond de bouwvak tot een einde komen. De wielerronde en de kermis, die traditioneel op Hemelvaartsdag worden gehouden, lopen geen gevaar. "We hebben de planning er op afgestemd in samenspraak met het wielercomité en de winkeliers."

Bron van artikel: Het Kontakt

« Terug