EXTRA GELD VOOR JEUGDZORG

ChristenUnie_Krimpenerwaard_kadernota_1.JPGzondag 14 juli 2019 09:16

Bij vaststelling van de jaarrekening over 2018 heeft de ChristenUnie Krimpenerwaard een amendement ingediend om extra geld te reserveren voor de Jeugdzorg. Het amendement werd mede-ingediend door VGBK, VVD, Lokaal op 1 en D66.
Het voorstel om € 500.000 van het positieve resultaat te storten in de reserve Sociaal Domein werd met grote meerderheid (23 voor en 5 tegen) door de raad van Krimpenerwaard aangenomen.

Door in 2014 de jeugdzorg te decentraliseren heeft het Rijk het vertrouwen uitgesproken in gemeenten dat zij samen met de jeugdzorgaanbieders de jeugdzorg kunnen organiseren. Maar uit onderzoek blijkt dat gemeenten te maken hebben met volumestijging en oplopende tekorten op het budget voor jeugdhulp.

De ChristenUnie vindt dat het huidige stelsel van de jeugdzorg doorontwikkeld moet worden om beter en efficiënter te werken. Dat vraagt tijd en ruimte, die gemeenten alleen kunnen nemen bij voldoende middelen.

Gelukkig heeft de gemeente afgelopen maand extra middelen ontvangen voor de jeugdzorg van het Rijk. Maar deze extra middelen zijn niet structureel. Zij dekken de jaren 2019, 2020 en 2021. Vanaf 2022 ontstaat er weer een tekort op de meerjarenbegroting door het wegvallen van deze middelen.

Door toevoegen van € 500.000 aan de reserve sociaal Domein is Krimpenerwaard in staat om samen met de rijksgelden, de Jeugdzorg beter en efficiënter te laten werken.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
A19-42 CU VGBK VVD Lok1 D66 Jaarrekening 2018 - geld voor jeugdzorg.pdf481,8 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'EXTRA GELD VOOR JEUGDZORG'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.