Kadernota 2020-HET GAAT OM MEER DAN GELD

ChristenUnie_Krimpenerwaard_kadernota_2.JPGzondag 14 juli 2019 09:10

Krimpenerwaard staat er financieel goed voor. De meerjarenbegroting 2020-2023 is nog niet sluitend, maar de opgave is haalbaar. Wij zien dan ook met een goed gevoel uit naar de begrotingsbesprekingen in het najaar.
Het gaat de ChristenUnie echter niet alleen om geld. Het stellen van kaders gaat om meer: om zorg voor de schepping en omzien naar elkaar.

Met de kadernota 2020 richt De ChristenUnie de blik op de nabije toekomst. Wij willen dat er voortvarend stappen gezet worden om de gemeente Krimpenerwaard ‘toekomstproof’ te maken. Wij hebben daarmee de jongeren op het oog, wonen, recreatie en de energietransitie.

Wij zullen daarom concrete voorstellen doen als het gaat om kleine woonheden – zoals tiny houses – om voor onze jongeren woonruimte te creëren. Zij willen blijven wonen in onze gemeente, maar vertrekken bij gebrek aan woonruimte. 

Om sport en gezondheid onder jongeren te bevorderen willen wij een sportambassadeur aanstellen.

 

« Terug

Reacties op 'Kadernota 2020-HET GAAT OM MEER DAN GELD'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.