Jaarrekening 2018

IMG_2148.JPGzondag 14 juli 2019 09:20

De jaarrekening van Krimpenerwaard over het jaar 2018 sluit met een resultaat van 1,2 miljoen. De accountant heeft een goedkeurende verklaring gegeven. Steeds meer indicatoren in het accountantsverslag staan op groen, of scoren het predicaat goed. Complimenten aan het college en aan het gehele gemeentelijke apparaat!

De hedendaagse jaarrekeningregels zijn niet gemakkelijk. De ChristenUnie Krimpenerwaard denkt dat menig gemeente zo’n accountantsrapport zou willen ontvangen.

Wat dat betreft zou deze jaarrekening een Hamerstuk kunnen zijn, zij het dat de ChristenUnie het initiatief heeft genomen tot het indienen van een amendement.

Het amendement stelt voor om een deel van het jaarrekening resultaat namelijk € 500.000 te storten in de reserve Sociaal Domein ten behoeve van de Jeugdzorg. De extra middelen die gemeenten van het rijk hebben ontvangen voor jeugdzorg zijn niet structureel. Vanaf 2022 ontstaat er een tekort op de begroting, terwijl de volumes in de jeugdzorg blijven oplopen.

Het vormen van deze reserve stelt de gemeente in staat maatregelen te nemen om het huidige stelsel van Jeugdzorg beter en efficiënter te laten werken.

De jaarrekening werd unaniem door de raad vastgesteld

« Terug

Reacties op 'Jaarrekening 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.