bijlage bij agenda

Welkom!

De fractie en de wethouder willen in deze vergadering graag informatie geven over hun activiteiten en zich naar de achterban verantwoorden over de koers van het gemeentelijke beleid. Contact met de achterban is erg belangrijk. Belangstelling en (kritische) vragen worden erg op prijs gesteld. Voor het bestuur en onze politieke vertegenwoordigers is het bemoedigend als leden belangstelling tonen.
U bent er op 28 oktober toch ook bij?

Vervoer!
Als u dat wilt kunt u meerijden naar de Kaasboerderij aan de Lageweg. Bel of mail even:
• Voor Bergambacht en Berkenwoude: Erik van der Does de Bye, 06-10285936, doesdebye@gmail.com
• Voor Gouderak: Elisabeth van Zijl, 0182-349675, e.vanzijlvuijk@krimpenerwaard.nl
• Voor Haastrecht, Stolwijk en Vlist: Wim de Wit, 06-30735967, wim-wit@planet.nl
• Voor Krimpen aan de Lek: Cor Slob, 06-33093114, c.clob@krimpenerwaard.nl
• Voor Lekkerkerk: Frederique Nieuwenhuizen, 06-38488956, f.nieuwenhuizen@online.nl
• Voor Ouderkerk aan den IJssel: Floor Brouwer, 0180-683292, ftbrouwer@hetnet.nl
• Voor Schoonhoven: Anthony Tom, 06-50822312, a.tom@krimpenerwaard.nl

We zoeken een promotor!
Het is de bedoeling dat de promotor gaat zorgen voor de publiciteit voor zowel het bestuur als de fractie. Hij / zij coördineert de berichtgeving op de website voordat die naar de webmasters gaat, zorgt dat de Nieuwsbrieven en de berichten van het bestuur verzonden worden, enz.
De promotor vervult een toenemend belangrijke functie voor onze uitingen naar ‘buiten’.
Is dit iets voor u of weet u iemand die misschien geschikt is voor deze taak? Laat dat dan even weten aan het bestuur (Frederique Nieuwenhuizen, 06-38488956, f.nieuwenhuizen@online.nl ). Uiteraard willen we kandidaten desgewenst graag verder informeren over de inhoud van deze functie.

'ChristenUnie Krimpenerwaard: onderscheidend en effectief?'
Daarover gaat het op 28 oktober. Er wordt eerst wat informatie gegeven. Daarna reageren de fractie en de wethouder graag op vragen en opmerkingen.
De volgende stellingen kunnen wellicht helpen om met elkaar een goede bespreking te krijgen:
1. Opvang van vluchtelingen kan alleen aan de orde zijn als daarvoor voldoende draagvlak is in de wijk.
2. Om de OZB niet te laten stijgen is het sluiten van serviceloketten in de diverse kernen een goede optie.
3. De ChristenUnie moet zich binnen de raad en de coalitie duidelijker profileren op thema's als duurzaamheid, economie en zorg.