Precarioheffing terug naar inwoners

waardstroomdinsdag 17 mei 2016 12:23

“De opbrengst van de precariobelasting op kabels en leidingen, moet direct terugvloeien naar de inwoners”, dat stelt de fractie van de ChristenUnie Krimpenerwaard.

Het college van de gemeente Krimpenerwaard wil deze nieuwe belasting met ingang van 1 juli aanstaande gaan heffen bij nutsbedrijven. De huishoudens in de Krimpenerwaard betalen nu al via de tarieven van bijvoorbeeld Netbeheerder Stedin (elektriciteit en gas), ruim 400.000 euro aan precariobelasting, maar krijgen hier niets voor terug. De gemeente wil hier iets aan doen, en wil daarom de nieuwe belasting gaan invoeren.

“Daar zijn we het mee eens”, aldus de ChristenUnie, “maar dan is het toch logisch dat de opbrengst van deze heffing direct terugvloeit naar de inwoners. En niet, zoals het college nu aan de raad voorstelt, dat deze gelden in een algemene reserve worden gestort en we later pas met elkaar gaan bepalen wat we met het geld gaan doen”.

Het college van B&W stelt deze werkwijze voor omdat de opbrengst mogelijk incidenteel is. De Tweede Kamer wenst namelijk het heffen van precariobelasting op kabels en leidingen een halt toe te roepen, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten verzet zich tegen het afschaffen. Minister Plasterk wil de afschaffing koppelen aan de verruiming van het gemeentelijk belastinggebied.

“De gedachte daarachter is dat effecten die door het afschaffen ontstaan, dan kunnen worden opvangen. Geen probleem dus voor het meerjarenperspectief, lijkt ons” zo stelt de fractie van de CU. “Daarbij… de discussie kan nog wel jaren duren. Moeten onze inwoners daar op wachten? Wat de CU betreft niet.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie: fractie van de ChristenUnie Krimpenerwaard

Ton van Dorp, 06-22177837

« Terug