Dienstverlening aan de inwoners

maandag 02 mei 2016 18:38

Belangrijk agendapunt in de raadsvergadering van 28 april jl. was de dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Krimpenerwaard.
Het punt stond op de agenda vanwege een voorstel van het College waarin werd voorgesteld om:

  • de huidige serviceloketten binnen onze gemeente te sluiten;
  • de dienstverlening binnen het Klant Contact Centrum in Stolwijk verder te gaan verbeteren;
  • met ingang van 1 augustus as te starten met het thuisbezorgen van reisdocumenten, Overdag kan dit kosteloos. ’s Avonds en op zaterdag tegen een geringe vergoeding van € 5,--.

Deze dienstverlening komt naast de huidige mogelijkheden zoals het digitaal aanvragen van documenten en het afleggen van huisbezoeken door medewerkers van de Front Office.

De discussie over de dienstverlening is mede ingegeven door ontwikkelingen die binnen de samenleving spelen. De toename van mogelijkheden op ICT-gebied bijvoorbeeld. Wij willen en zullen als Krimpenerwaard daarin mee moeten gaan.

Wat de fractie van de CU betreft zijn in deze discussie drie punten van belang:

  1. De dienstverlening aan de inwoners en bedrijven blijft centraal staan
  2. Kwaliteit van de dienstverlening moet blijven verbeteren. Onze fractie gaat, zoals ook is opgenomen in het coalitieakkoord, voor een excellente dienstverlening binnen een paar jaar.
  3. Efficiency in de uitgaven: Kostenbeheersing.

We weten dat het thema dienstverlening leeft bij de inwoners. Het serviceniveau van de gemeente komt in gesprekken vaak aan de orde. Dit blijkt ook uit de evaluatie die de gemeente heeft gehouden. Inwoners weten de weg naar het KCC in Stolwijk te vinden. Door verlenging van geldigheidstermijnen van reisdocumenten – de geldigheid is van 5 jaar naar 10 jaar gegaan – zal de komende jaren het aantal bezoeken dat aan het gemeentekantoor moet worden afgelegd, behoorlijk afnemen.

Tegelijkertijd maken inwoners volop gebruik van de mogelijkheden om zaken digitaal af te kunnen handelen en zien velen in dat dit het serviceniveau verhoogt. Deze mogelijkheden nemen de komende jaren alleen maar toe.

Het voorstel van het college levert tenslotte een forse besparing op de komende jaren. Een besparing waarmee wij de dienstverlening nog verder kunnen laten excelleren.

De fractie van de CU heeft bij de wethouder aangegeven dat wij de huidige evaluatie als startpunt zien van discussie en dat we goed op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen. De wethouder heeft een jaarlijkse monitoring toegezegd, zodat bij veranderende omstandigheden, op tijd kan worden bijgestuurd. Daarnaast hebben we aangedrongen op een goede communicatie. Zowel over de sluiting van de loketten, als over de alternatieven (bijv. de digitale mogelijkheden en de bezorgservice).

« Terug