Contact met de gemeente over wensen en klachten

logo-gemeente-krimpenerwaardmaandag 01 juni 2015 09:00

Wensen en klachten kunnen de burgers altijd melden aan de gemeentelijke organisatie, onder meer via het telefoonnummer 140182. Vooral voor praktische zaken is dat de aangewezen route.

Maar soms worden ook de mensen van de ChristenUnie aangesproken. Die zijn altijd bereid mee helpen om de goede gang van zaken te bevorderen. Natuurlijk zullen zij eerst vragen of er al contact met de gemeente is geweest. Vervolgens zal het aangesneden onderwerp direct doorgegeven worden aan onze fractie en de wethouder. Tevens zal bewaakt worden dat het onderwerp behandeld wordt. Na afhandeling zal er terugkoppeling plaatsvinden naar de vragensteller.

Natuurlijk is ieder ChristenUnie lid bereid naar zijn medeburger te luisteren en die verder te helpen. Om het makkelijker te maken zijn onderstaand voor de diverse kernen de contactpersonen aangegeven.

- Voor Bergambacht:

Siem Opschoor, Bovenberg 71, 2861 BA Bergambacht, 0182-387959, 06-51202836, s.opschoor@krimpenerwaard.nl

- Voor Ammerstol en Berkenwoude:

Erik van der Does de Bye, Prinses Beatrixstraat 2, 2825 BH Berkenwoude, 06-10285936, doesdebye@gmail.com

- Voor Krimpen aan de Lek:

Cor Slob, Dorpsstraat 96, 2931 AG Krimpen aan de Lek, 0180-511952, c.slob@krimpenerwaard.nl

- Voor Lekkerkerk:

Frederique Nieuwenhuizen, Vlastiende 10, 2941 RT Lekkerkerk, 06-38488956, f.nieuwenhuizen@online.nl

- Voor Gouderak:

Elisabeth van Zijl, Iependaal 29, 2831 VD Gouderak, 0182-349678, e.vanzijl@krimpenerwaard.nl

- Voor Ouderkerk aan den IJssel:

Teus Hoogerwaard, Lageweg 45, 2935 CD Ouderkerk aan den IJssel, 0180-681530, t.hoogerwaard@hetnet.nl

- Voor Schoonhoven:

Benjamin Anker, Buiten de Veste 12, 2871 GE Schoonhoven, 0182-600871, 06-18568216, b.anker@krimpenerwaard.nl en

Anthony Tom, Eykmanstraat 19, 2871 KN Schoonhoven, 0182-601050, 06-50822312, a.tom@krimpenerwaard.nl

- Voor Haastrecht, Stolwijk en Vlist:

Gerrit Both, Leeuwerikhof 5, 2821 XH Stolwijk, 0182-342229, g.both@krimpenerwaard.nl en

Ton van Dorp, Groenhove 29, 2821 ZN Stolwijk, 0182-343078, 06-22177837, t.vandorp@krimpenerwaard.nl

« Terug