Leegstand van winkelpanden in de Krimpenerwaard

winkelstraatvrijdag 17 april 2015 18:28

Al jarenlang is er een landelijke trend dat er een leegloop is in de detailhandel. Ook de Krimpenerwaard ontkomt hier niet aan.
Landelijk staat 7% van de winkels leeg en dit stijgt jaarlijks met 10% op dit moment.

In de Krimpenerwaard zijn er zorgen in Schoonhoven, Haastrecht (mogelijke verplaatsing van de supermarkt) , Lekkerkerk (reconstructie van het centrum) en Krimpen aan de Lek.

In het kader van de citymarketing (of moeten we dit streekmarketing noemen) vinden we het van groot belang hier nauwkeurig aandacht aan te schenken. In de commissievergadering van 14 april 2015 hebben we hier vragen over gesteld.

Er zijn geen nauwkeurige gegevens bekend over de leegstand in de afzonderlijke kernen, wel is dit een gesprekspunt van wethouder J.Vente tijdens zijn bezoeken aan de ondernemersverenigingen. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de ondernemers zelf hier voldoende aandacht aan te geven en in actie te komen als dit nodig is.
De ChristenUnie Krimpenerwaard vindt het belangrijk dat er gekeken wordt naar mogelijke herbestemming van langdurig leegstaande winkelpanden.
Op dit moment is het nog niet urgent aan de orde maar bij reconstructies van de winkelvoorzieningen, zoals binnenkort in Lekkerkerk , vindt de ChristenUnie Krimpenerwaard het belangrijk de winkelconcentratie te stimuleren.

« Terug