Betere ontsluiting Algeracorridor

IMG_2213.JPGmaandag 13 februari 2017 00:48

Veel van onze inwoners die in de regio Rijnmond werken is het dagelijks een doorn in het oog: de drukte en bijbehorende vertraging rond de Algerabrug bij Krimpen aan den IJssel.

Over de aanpak van het probleem is in het verleden al veel gesproken, er zijn rapporten met mogelijke aanpakken geschreven maar een makkelijke oplossing lijkt niet voorhanden. En ook al ligt de brug niet op het grondgebied van onze gemeente, we zijn wel een groot belanghebbende bij een effectieve aanpak.

Een motie in de laatste raadsvergadering om in regionaal verband dit verkeersknelpunt nogmaals op de agenda te zetten, hebben we als fractie uiteraard gesteund. Het is goed als in het gesprek met Krimpen aan de IJssel en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag serieus wordt gekeken hoe de situatie verbeterd kan worden. Temeer daar het autoverkeer nog steeds toeneemt.

We hebben er echter aan toegevoegd dat het belangrijk is duidelijk te zijn over de belangen van Krimpenerwaard op dit punt. We moeten werken aan betere doorstroming tijdens de spitsuren, niet aan een extra oeververbinding die heel veel extra verkeer door onze gemeente zal opleveren als alternatief voor het snelwegtraject Rotterdam-Utrecht. Voor de ChristenUnie zou daarmee het ene probleem voor een veel groter probleem worden geruild! We hopen hierover later dit voorjaar nader met de wethouder in de discussie te gaan.

« Terug