R-net: het kan beter!

1010706maandag 13 februari 2017 00:42

Buslijn 197, van Gouda naar Schoonhoven en vice versa, wordt sneller, mooier en beter door de introductie van het zogenaamde R-net. Mooiere haltes, kortere reistijd en comfortabele bussen. Wie wil dat nu niet?

De ChristenUnie juicht verbetering van het openbaar vervoer en goede verbindingen met Gouda van harte toe. Het is belangrijk voor veel van onze inwoners, waaronder veel scholieren en forenzen, om snel van en naar Gouda te kunnen reizen.

Toch heeft de ChristenUnie zich in commissie en raad kritisch opgesteld tegenover het plan van de Provincie. Waarom? Omdat de tijdswinst vooral wordt behaald door het schrappen van haltes met voor veel mensen een verlenging van de reistijd als gevolg. Met name voor de bewoners van Koolwijk en Schoonouwen in Stolwijk en het/ de Achterbroek, waar de haltes zouden worden opgeheven.

Onze fractie maakt zich sterk voor aanpassing van de plannen om ook onze bewoners van de buitengebieden een goede busverbinding te kunnen blijven bieden. De aantrekkingskracht van Krimpenerwaard, waar je 'buiten' kunt wonen zonder grote concessies te doen qua bereikbaarheid, moeten we ook op dit punt in stand houden.

Gelukkig was er in de raad veel oog voor de schaduwzijden van het R-net plan en konden we samen tot een zienswijze komen. We gaan ervan uit dat de Provincie oog en oor heeft voor de wensen van de gemeenteraad. De busroute ligt immers voor het grootste deel binnen onze gemeente!

« Terug