CU-fractie vraagt aandacht voor verwaarloosd park in Schoonhoven Noord

anthony tomwoensdag 14 september 2016 12:16

Tijdens de commissievergadering van 13 september heeft Anthony Tom vragen gesteld aan het college over het park met speelvoorzieningen tussen Boerhaavelaan en Lafontainepad.

Het park wordt veelvuldig gebruikt door kinderen uit de buurt maar zowel het park als de speelvoorzieningen zijn aan een opknapbeurt toe. Er is intussen een initiatief in de buurt ontstaan waarbij bewoners de speeltoestellen willen gaan vernieuwen. Wethouder Boere gaf aan dat de gemeente zelf ook van plan is om het park aan te pakken. Ze zegde daarbij toe een en ander te zullen afstemmen met de buurtbewoners.

De wethouder ondersteunde vervolgens de oproep van de fractie om een passende naam te verzinnen voor het park.
Weet u of jij een naam? Mail uw suggestie naar fractie@krimpenerwaard.christenunie.nl

« Terug