Raadsvergadering dinsdag 16 April 2024

240425 Krimpenerwaardering.jpegdonderdag 25 april 2024 09:54

Dinsdag 16 april was de laatste raadsvergadering voor een kort reces voor de raad in verband met de meivakantie. Rond Hemelvaart gaat de politiek weer van start, in juni is dan pas weer de volgende vergadering. Ondanks het vooruitzicht van een vakantie was het weer een goed gevulde raadsvergadering.

De vergaderagenda stond net als vorige vergadering ter discussie. ChristenUnie steunde het voorstel om de Nota Grondbeleid later te bespreken in verband met een ingekomen brief van de wooncorporaties. De wethouder was van mening dat het onderwerp, ondanks deze plots verschenen brief, toch kon behandelen. Ook het voorstel om de transformatie van het dienstencentrum Schoonhoven pas in bij de kadernota te bespreken, werd ontraden. ChristenUnie was het betreft dat onderwerp wel met het college eens. Het college was klaarblijkelijk wel overtuigend genoeg in hun redevoering, over beiden onderwerpen konden volgens een meerderheid van de raad worden besloten.

De Nota Grondbeleid was een update van een al eerdere nota uit 2017, met de nieuwe nota hoopt de gemeente meer mogelijkheden te hebben voor actief grondbeleid. Hoewel de woningcorporaties hier en daar nog wat onduidelijkheden zagen, is het volgens de ChristenUnie uiteindelijk wel een stap in de goede richting. Na wat vragen van de ChristenUnie gaf wethouder Boere ook de toezegging om, waar mogelijk, zo veel mogelijk in contact te blijven met de woningcorporaties en samen op te trekken om ook de sociale huur de komende tijd goed geregeld te houden.

ChristenUnie kon na deze toezegging instemmen met de nota. Op voorstel van het CDA en Leefbaar Krimpenerwaard zijn er een paar tekstuele wijzigingen in de nota doorgevoerd, ChristenUnie is van mening dat deze wijzigingen zorgen van duidelijkere beschrijvingen van wat de gemeente wil.

De bibliotheek Schoonhoven moet in verband met de herinrichting van de Spoorzone naar een andere locatie. Het college stelde voor om de bibliotheek onder te brengen in het dienstencentrum aan het Doelenplein, de bibliotheek kon zich ook aansluiten bij dit voorstel. Hoewel het een duur plan is (4.4 miljoen euro), heeft ChristenUnie toch ingestemd. Zoals commissielid Joeri Jansen al eerder in een vergadering zei: ‘Als er een goedkoper en handiger alternatief was geweest, had het college daar waarschijnlijk al voor gekozen. Er gaat geen beter voorstel komen’.

Met dit voorstel wordt wel weer nieuw leven geblazen in een lang leegstaand gebouw. Bovendien krijgen we er nu ook een prachtig nieuwe bibliotheek bij, ChristenUnie kan zoiets alleen maar toejuichen.

We hadden graag gezien dat niet alleen de bibliotheek maar ook de Bastille een goede nieuwe locatie zouden krijgen, voorlopig is er voor de Bastille nog niets permanents gevonden. We zullen dit in de gaten blijven houden.

 

Na de vergadering hebben raadsleden Anthony Tom en Ton van Dorp nog een KrimpenerwaardeRing uitgereikt aan vertrekkende raadsgriffier Marie-Louise van Muijen. Na 5 jaar trouwe dienst zal zij een andere uitdaging aangaan. Wij danken haar voor haar goede inzet, haar zorgvuldige begeleiding in nieuwe manieren van vergadering (nieuwe vormen en ineens online met corona) en haar open karakter.

Wij wensen ook de heer van Beek veel succes in zijn taken als vervanger (interim griffier) van Marie-Louise..

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering dinsdag 16 April 2024'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.