Raadsvergadering dinsdag 19 Maart 2024

240405 Raadszaal.jpgvrijdag 05 april 2024 21:22

Dinsdag 19 maart was alweer de derde raadsvergadering van 2024. Een vergadering met weinig spectaculaire dossiers, maar toch veel belangrijke beslissingen en pijnlijke of rare besluiten.

Een van de grote verrassingen van de avond kwam al vroeg. Op verzoek van het CDA werd bij het bepalen van de agenda de discussie over de subsidie voor het zilvermuseum Schoonhoven uitgesteld. Klaarblijkelijk was een meerderheid van de raad van mening dat deze subsidieaanvraag beter bij de kadernota behandeld had kunnen worden, Ton van Dorp noemde dit 'onverstandig' en 'onfatsoenlijk'. Het is vooral sneu voor het zilvermuseum Schoonhoven, de beslissing brengt een bepaalde onzekerheid mee en dat wil je als gemeente niet uitstralen. Het is ook te hopen dat de beslissing geen precedent geeft voor de toekomst, op een vergadering over de kadernota wil je eigenlijk ook niet alle subsidieaanvragen van een jaar behandelen. De hoop is dat over een aantal maanden een meerderheid van de raad alsnog instemt met de voorgestelde subsidie, de ChristenUnie vindt dat het zilvermuseum dat geld zeker waard is.
Verder in behandeling van de dierenwelzijnsnota. Na een aantal maanden vertraging was het eindelijk tijd om hierover het laatste oordeel te vellen. Nu de opmerkingen van de vogelwerkgroep zijn opgenomen in de nota was de ChristenUnie verder akkoord, wat ons betreft was het document in de voorgestelde vorm voldoende. Pro Krimpenerwaard diende een amendement in om voldoende beschutting voor vee in de wei te realiseren, wij zagen daar niet een hoge noodzaak voor. Ondanks ons tegenstemmen is het amendement aangenomen, en in principe is ook de geamendeerde nota nog steeds in overeenstemming met de wens van de ChristenUnie.
Het laatste grote stuk van de avond ging over de milieustraat. Het college stelde voor om op het nog aan te leggen bedrijventerrein Nieuwe Wetering IV 0,8 hectare te gebruiken voor een nieuwe milieustraat. Raadslid Anthony Tom had daar het volgende over te zeggen: 'Onze fractie zal tegen stemmen. We hebben alles op een denkbeeldige weegschaal gelegd en dan slaat de weegschaal voor ons echt door in een negatief oordeel. Het gaat daarbij om een stapeling van argumenten. Een enkel argument voor; alles in één hand, nieuw, eigentijds en duurzaam; maar vele tegen. De belangrijkste: de hoge alsmaar oplopende hoge kosten (5 miljoen exclusief de grondaankoop) in relatie tot de algehele hele financiële situatie, zeker als we denken aan het in aantocht zijnde ravijnjaar. Over de oplopende kosten gesproken: Wat dacht u van de slappe bodem? Iemand wees mij deze week op de destijds moeizame aanleg van de nabijgelegen rotonde die NB extra moest worden onderheid. Daarnaast hebben we sowieso moeite met de situering op ons nieuwe bedrijventerrein. Onze bedrijven staan te springen om een kavel.  Ja zegt het college, we nemen slechts één kavel af. Maar wel een kavel ter grootte van bijna één hectare! Vervolgens heeft de raad zelf een BKP vastgesteld waar als gevolg daarvan alleen al de erfafscheiding 3 ton moet kosten. Naar ons oordeel is het niet verantwoord om in deze tijd deze uitgave te doen. Bij mij kwam het beeld van de Betuwelijn op. Jaren geleden is besloten dat we er in de gemeente één nieuwe milieustraat moet komen. En ook al zijn er nu op dit moment veel redenen, met name financieel, om het nu niet te doen: het moet en zal door. Wij zeggen: doe het niet, werk voorlopig samen met buurgemeenten en ga zelf niet op een duur stuk bedrijventerrein zitten.
Ondanks de bezwaren van de ChristenUnie is het voorstel van het college uiteindelijk aangenomen. Hoewel wij nog veel beren op de weg zien, hopen we dat het rooskleurige toekomstbeeld dat door het college werd geschetst een realiteit mag worden. 

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering dinsdag 19 Maart 2024'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.