Jaarrekening 2019 gemeente Krimpenerwaard

Logo Krimpenerwaard.pngdinsdag 21 juli 2020 12:22

Gemeente Krimpenerwaard sluit het jaar 2019 financieel af met een klein tekort. Toch kunnen we wel spreken van een “trendbreuk”. Het allereerste nadelige saldo in het bestaan van de gemeente Krimpenerwaard. Op zich is dit niet een bedrag waar we ons zorgen over moeten maken, maar als we achter de cijfers kijken dan vormen zich toch behoorlijke zwarte wolken boven ons prachtige polderlandschap.

  1. Eerste wolk: de forse toename van de kosten van jeugdzorg en wmo. Al een aantal malen heeft onze fractie hiervoor aandacht gevraagd.In juli 2019 hebben we via een breed gedragen amendement van de ChristenUnie vanuit de jaarrekening 2018 € 5 ton toegevoegd aan de reserve sociaal domein. En in november -bij de begroting 2020 – hebben we een motie ingediend om een signaal aan Regering en Tweede Kamer af te geven om duidelijkheid te geven over de te verwachten rijksbijdrage. Een signaal dat later via de VNG door alle gemeenten is overgenomen.Daarmee is het probleem nog niet opgelost. Bij veel gemeentne staat het water inmiddels tot aan de lippen. Samen met de MH-gemeenten heeft Krimpenerwaard dit onlangs nog bij de minister van Binnenlandse Zaken neergelegd. Een prima initiatief!

  2.  Tweede wolk: de herverdeling van het gemeentefonds en de nog steeds aanwezige opschalingskorting. De rijksbijdrage wordt nog steeds gerelateerd aan een Nederland vol met gemeenten met de omvang van 100.000 inwoners. Terwijl dit beleid al jaren geleden is losgelaten. De korting echter nog steeds niet. De gemeenteraad van Zoetermeer heeft vanuit haar midden zelfs een actiecomité opgericht om raden in Nederland aan te sporen stelling te nemen tegen het overheidsbeleid. “Uniek dat een raad zo’n sterk landelijk signaal afgeeft” aldus Hoogleraar Bestuursrecht Bröring van de RijksUniversiteit Groningen. Wat ons betreft sluiten wij ons aan bij deze oproep.

  3. Dan zien we nog een andere wolk boven de polder: wat gaan de effecten van de Corona-crisis worden? Op dit moment zijn er nog geen bedragen bekend, maar impact heeft het zeker…

We kunnen in ieder geval constateren dat er geen lucht heeft gezeten in de begroting 2019, nu we de jaarrekening er zo naast zien. En we hebben voor de komende jaren een financieel flinke uitdaging. We gaan daarover graag met college en raad in september aan de slag bij de Kadernota 2021.

De controleverklaring en het accountantsverslag van PWC zijn uitermate positief. Geslaagd met LOF dus. Eén uitdaging ligt nog wel: De duurzaamheid is nog matig zichtbaar in de jaarrekening. Bij de kadernota 2018 heeft de ChristenUnie al aandacht gevraagd voor goed inzicht in de duurzaamheid. Immers duurzaam gedrag dat zichtbaar is, motiveert anderen!

Daarom dagen wij het college/de wethouder uit om deze zichtbaarheid in het komend jaar -ook in de financiële stukken- te vergroten: op z’n minst tot een voldoende.  Neemt het college deze uitdaging van ons aan?

Ton van Dorp
Fractievoorzitter ChristenUnie Krimpenerwaard

 Wij danken college en ambtelijke staf voor het vele werk.

 

 

« Terug

Reacties op 'Jaarrekening 2019 gemeente Krimpenerwaard'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.