ChristenUnie Krimpenerwaard wil tarief afvalstoffenheffing aanpassen.

Afvalberg.jpgmaandag 11 november 2019 20:20

De verwerkingskosten van afval in Nederland stijgen, terwijl de inkomsten op gescheiden afvalstromen, zoals plastic, dalen. Hierdoor moet de burger meer betalen voor het afvoeren van huis, tuin en keukenafval. Dit lijkt een tegenstelling te zijn want als je je afval netjes scheidt zou je minder moeten gaan betalen. Door externe omstandigheden is dit niet het geval. De ChristenUnie bepleit een aanpassing van het variabele tarief, dan is het in ieder geval de vervuiler die het meeste betaald. Om afvaltoerisme te voorkomen doen we daarom het volgende aangepaste voorstel:

De raad van de gemeente Krimpenerwaard in vergadering bijeen d.d. 12 november 2020.

Besluit:

  • Het vaste tarief 2020 van de afvalstoffenheffing met €24,00 te laten stijgen, in plaats van €48,00.
  • Het variabele tarief per lediging te verhogen, zodat de kostendekkendheid in stand blijft.
  • De begroting 2020 en de bijbehorende afvalstoffenverordening hierop aan te passen.

Toelichting:

De verwerkingskosten van afval in Nederland stijgen, terwijl de inkomsten van gescheiden afvalstromen zoals plastic, dalen.

Uitgangspunt voor de begroting van Krimpenerwaard is een kostendekkend tarief. Het college stelt voor het vaste tarief van de afvalstoffen voor 2020 te laten stijgen met €48,00 en het variabele tarief te verhogen met de inflatie van 1,04 %.

Hogere vaste tarieven demotiveren onze inwoners om afval te scheiden. En dat scheiden, dat doen we als Krimpenerwaard juist goed in de regio. Hogere vaste tarieven passen niet in het uitgangspunt "de vervuiler betaald".

Door de vaste tarieven minder te laten stijgen en de variabele tarieven meer te laten stijgen, blijft de kostendekkendheid in stand.

Inwoners die minder hechten aan het afval scheiden en daardoor vaker afval aanbieden, betalen daardoor meer dan de inwoners die minder afval aanbieden.

Fractie ChristenUnie Krimpenerwaard

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie Krimpenerwaard wil tarief afvalstoffenheffing aanpassen.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.