Winstwaarschuwing: Tekorten op jeugdzorg Krimpenerwaard

jeugdzorg.JPGdonderdag 07 november 2019 15:51

Wethouder Sleeuwenhoek heeft in de raad van 5 november een winstwaarschuwing gegeven; zij meldde dat er forse tekorten ( € 1,1 miljoen) op de jeugdzorg zijn geconstateerd voor het lopende jaar 2019. Er zijn meer en zwaardere zorgindicaties voor jongeren afgegeven, dan voorzien.

Gemeenten hebben dit jaar extra middelen ontvangen voor de jeugdzorg van het Rijk. Maar deze xtra middelen zijn niet structureel. Zij dekken de jaren 2019, 2020 en 2021.  Vanaf 2022 is het nog niet duidelijk of deze middelen weer beschikbaar zijn. Deze wijze van financieren maakt het (bijna) onmogelijk structurele plannen te maken.

Dit raakt ook de jeugdzorginstellingen. Nog maar een paar weken geleden meldden de dagbladen dat bijna een kwart van de jeugdzorginstellingen in 2018 verlies maakten. Naar aanleiding van deze berichten heeft de ChristenUnie vragen gesteld aan het college of deze ontwikkeling zich ook in onze regio voordoen.

De ChristenUnie vindt dat het huisige stelsel van de jeugdzorg doorontwikkeld moet worden om beter en efficienter te werken. Dat vraagt tijd en ruimte, die gemeenten alleen kunnen nemen bij voldoende middelen.

Bij de vaststelling van de jaarrekening over 2018 heeft de ChristenUnie Krimpenerwaard een amendement ingediend om  € 500.000  van het positieve resultaat te storten in de reserve Sociaal Domein voor de jeugdzorg. Het amendement werd met grote meerderheid (23 voor en 5 tegen) door de raad van de Krimpenerwaard aangenomen. Gezien de huidige (structurele) tekorten, is dit bedrag echter maar een druppel op de gloeiende plaat. Daarom MOET er nu echt iets vanuit de landelijke overheid gaan gebeuren. De fractie van de ChristenUnie gaat bij de komende begrotingsbehandeling daarvoor een motie indienen!

Fractie ChristenUnie Krimpenerwaard

« Terug

Reacties op 'Winstwaarschuwing: Tekorten op jeugdzorg Krimpenerwaard'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.