Amendement ChistenUnie: Jaarlijks een OPSCHOONDAG in de Krimpenerwaard

Cor_Slob_Zwerfvuil.JPGzondag 10 november 2019 13:54

Zwerfafval is en blijft een hardnekkig probleem. Het blijft zinvol onze inwoners te motiveren afval in de afvalbakken te deponeren. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat een schone straat het zwerfafval probleem vermindert. Maar ook een netjes bijgehouden tuin, een kort geknipte haag, een onkruidvrij trottoir en bijvoorbeeld fleurige plantenbakken verhogen de aantrekkelijkheid van de kernen van de Krimpenerwaard. Het is ook van belang om kinderen vroeg te leren om de openbare ruimte netjes te houden.

Om hier een zinvolle stimulans aan te geven vragen wij het college:

  • Een jaarlijkse Krimpenerwaard Opschoondag te houden, de eerste keer voor de zomer van 2020.
  • Een coordinator te benoemen die deze Opschoondag gaat begeleiden

Invulling van deze Opschoondag door:

  • Inwoners te betrekken en te faciliteren hier een zinvolle invulling aan te geven.
  • Een aantal prijzen beschikbaar te stellen voor de mooiste/schoonste straten. Een deskundige lokale jury te benoemen om de prijzen toe te kennen.
  • Alle PO- en VO scholen in de Krimpenerwaard op te roepen mee te doen aan de opschoondag, door zwerfafval op te ruimen en dit direct af te voeren naar het afvalstation.
  • Een aantal vrijwilligers te werven die op de scholen voorlichting geven over de zwerfafval problematiek.

Fractie ChristenUnie

« Terug

Reacties op 'Amendement ChistenUnie: Jaarlijks een OPSCHOONDAG in de Krimpenerwaard'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.