Van de fractie

benjamindonderdag 14 april 2016 12:05

Ik kom regelmatig mensen tegen die zich bij 'christelijke lokale politiek' weinig voor kunnen stellen. Is dat ook niet een wat pretentieuze term? Niet als je gelooft in een Bijbelse opdracht aan de overheid om voor zwakkeren op te komen.

Het is bijzonder te zien hoe juist de verantwoordelijkheid voor het omzien naar de zwakkeren steeds meer bij de gemeente terechtkomt. Dat geldt bijvoorbeeld voor jongeren en ouderen die bijzondere zorg nodig hebben, voor hen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en voor hen die of om wat voor reden dan ook een problematische schuld hebben opgelopen. Juist lokaal kunnen we die opdracht dus concreet handen en voeten geven en deze onderwerpen zijn de afgelopen maanden specifiek aandeel orde geweest in de raads- en commissievergaderingen.Het geldt ook voor de omgang met vluchtelingen die naar Nederland komen. Want hoewel we op het nieuws vooral de Europese kopstukken naarstig naar oplossingen zien zoeken om de stromen te 'controleren', vindt de daadwerkelijke opvang en begeleiding naar een nieuw leven in gemeenten plaats. Onze fractie zet zich in voor een ruimhartige opvang in Krimpenerwaard van vergunninghouders en asielzoekers en heeft het college, gelukkig met vele andere partijen, opgeroepen maximaal de mogelijkheden te benutten. Dat op dit punt de wegen van de coalitiepartijen uiteenlopen is onmiskenbaar, maar voor de ChristenUnie geen reden de insteek te wijzigen.

Dat onderwijl de nieuwe APV voor Krimpenerwaard de gemoederen ook flink heeft beziggehouden, is u vast niet ontgaan. Het is duidelijk dat een groot deel van de raad (de voltallige oppositie) niet uit de voeten kan met de regels die grotendeels ook in de voormalige gemeenten golden. Als fractie hebben we ons daarover verbaasd, maar staan we pragmatisch in deze discussie. Bij de eerstvolgende herziening zullen we concreet kijken naar wat er, met erkenning van het belang van de zondagsrust, geschrapt en vereenvoudigd kan worden.

Dat zal dan plaatsvinden onder leiding van onze eerste Kroonbenoemde burgemeester Cazemier, die op 4 april tijdens een feestelijke ceremonie de voorzittershamer overnam van interim-burgemeester Bruinsma. We zien uit naar de samenwerking met de nieuwe burgervader en wensen beide uiteraard Gods onmisbare Zegen toe in hun werkzaamheden.

Heeft u nog aandachtspunten voor de fractie? Laat het ons weten via fractie@christenunie.krimpenerwaard.nl

Benjamin Anker

Fractievoorzitter

« Terug