ChristenUnie stelt vragen over verkeersveiligheid

SDC12650donderdag 03 september 2015 12:13

Helaas zijn wij de afgelopen weken opgeschrikt door twee dodelijke ongevallen binnen de gemeente Krimpenerwaard. Door het toenemende verkeer neemt de kans op ongelukken steeds meer toe. De smalle 60 kilometerwegen (waarvan ook veel fietsers en wandelaars gebruik maken), worden vaker gebruikt als sluiproute door motorvoertuigen. Daardoor ontstaan er gevaarlijke situaties met een grote kans op ongevallen met een fatale afloop, zoals o.a. deze week op de Bovenberg in Bergambacht heeft plaatsgevonden.

Door de bewoners wordt aangegeven dat zij zich niet meer veilig voelen om op deze wegen te wandelen, te fietsen of om hun kinderen naar school te laten fietsen.

In hoeverre wordt er samen met de Provincie en het Waterschap naar de verbetering van de verkeersveiligheid gekeken? In hoeverre wordt hier integraal beleid op gemaakt? Hoe zouden we de verkeersveiligheid binnen de gemeente Krimpenerwaard kunnen verbeteren? Hoe zouden we de wegen minder aantrekkelijk kunnen maken voor sluipverkeer?

De reactie van de wethouder in deze:

De wethouder heeft hierop geantwoord dat hij deze suggesties mee gaat nemen in overleg met politie en Wegenbeheerders.

Als ChristenUnie Krimpenerwaard zullen we dit blijvend onder de aandacht brengen.

« Terug