Zondagsrust is voor de ChristenUnie belangrijk!

180924 ChristenUnie_Krimpenerwaard_zondag_winkelsluitingmaandag 24 september 2018 08:04

De verordening winkeltijden Krimpenerwaard die in de raadsvergadering van DV 25 september 2018 zal worden besproken, houdt de gemoederen bezig. En terecht, want het gaat wel ergens over. Het gaat in de eerste plaats over wat God zegt in de Bijbel over de rust op de Sabbat. Het gaat over rust, over genoeg is genoeg, over tijd, en over zorg.

Het gaat dus precies over dat, wat het hart is van de ChristenUnie: over verantwoordelijkheid nemen en zorg hebben voor geheel Gods schepping. Wij willen ons daarbij laten leiden door wat er in de Bijbel staat. Daarom staat er ook in ons verkiezingsprogramma: ‘opening van winkels van maandag tot en met zaterdag blijft het uitgangspunt.’ Met andere woorden: de ChristenUnie wil dat winkels op zondag dicht blijven, zodat iedereen kan genieten van een dag welverdiende rust. Dat uitgangspunt blijft! Oók wanneer je wordt gevraagd om in een coalitie te stappen waar dat juist géén uitgangspunt is.

Tijdens de verkiezingscampagne draaide het onder andere om winkelopstelling op zondag, in het teken van vrijheid. De vrijheid die iedereen heeft om te bepalen wat goed is voor hem of haar. ‘Die vrijheid moet je elkaar geven,’ werd er gezegd. Daarbij wordt de verantwoordelijkheid dus bij ieder individu gelegd. En uiteindelijk is iedereen ook verantwoordelijk voor zijn/haar eigen daden en keuzes. 

De ChristenUnie wil zich laten leiden door wat God zegt over zorg voor mensen. God zegt ons, dat we tijd moeten vrijmaken voor bezinning, voor ontmoeting, voor ontspanning, tijd om los te kunnen laten en om opnieuw op te laden. God vindt het belangrijk dat we rusten van onze dagelijkse arbeid en drukte. In navolging van wat de Bijbel ons leert, vindt de ChristenUnie het belangrijk om de zondag als die rustdag apart te zetten. De realiteit is, dat de wereld om ons heen de zondag niet meer als rustdag beschouwt. ‘Rust inbouwen mag een ieder doen op zijn of haar eigen manier en eigen moment,’ wordt er dan ingebracht. 

De verkiezingsuitslag van afgelopen maart gaf aan dat er in de gemeenteraad 24 zetels bezet zouden zij, die vóór winkelopstelling op zondag zijn en dus zeven raadszetels tegen. Het overgrote merendeel van de samenleving had gesproken: open op zondag.

Wat doe je dan, als je als christelijke partij gevraagd wordt om in een coalitie te stappen, wetend dat een grote meerderheid vóór openstelling op zondag is? De ChristenUnie heeft besloten om mee te regeren om juist daarom maximale invloed uit te kunnen oefenen en daarmee de stemmen te verdedigen die tégen winkelsluiting op zondag zijn! Mee regeren om zorg te dragen voor hen die willen luisteren en doen wat God hen opdraagt.

Door wat er door de coalitie is besloten, lijkt het alsof de ChristenUnie het uitgangspunt van winkelsluiting heeft losgelaten. Dat is één manier van redeneren, maar niet de juiste. De andere manier van redeneren is dat de ChristenUnie juist zo veel mogelijk ruimte heeft ingenomen om zoveel mogelijk winkels op zondag gesloten te kunnen houden. Wanneer de ChristenUnie niet had deelgenomen aan deze coalitie was er de mogelijkheid geweest voor alle winkels om op zondag open te gaan. Die is er nu dus niet!

Wij zijn daarom blij met de petitie van de SGP om mensen hun mening te laten geven over de nieuwe verordening winkelopstelling. Veel mensen willen geen winkels op zondag open - net als wij. Wij hebben onze uiterste best gedaan om die zondagsrust te waarborgen. Hadden wij dat niet gedaan, dan konden nu alle winkels open.

Op zondag mogen er nu een beperkt aantal winkels open tussen 13.00 uur en 17.00 uur. Maar in bijna alle kernen blijven bijna alle winkels gewoon op zondag dicht. En daar zijn wij blij mee.

« Terug

Reacties op 'Zondagsrust is voor de ChristenUnie belangrijk!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.