Wouter van Toor (nummer zes op lijst GR2018)

Wouter van Toor (verkleind)dinsdag 30 januari 2018 11:10

Drie vragen aan Wouter van Toor, een nieuw gezicht op onze kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

1) Waarom ben jij kandidaat voor de ChristenUnie?
Al langere tijd wilde ik politiek actief worden, maar door privé- en werkomstandigheden en een studie was dit er nog niet van gekomen. Het lijkt mij mooi om een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving en het bestuur van de Krimpenerwaard en om samen met anderen na te denken over wat goed is voor de inwoners. In mijn werk als schooldirecteur, waarin ik steeds zoek naar het goede voor de kinderen, hun ouders en de leerkrachten, merk ik dat het steeds weer gaat om het maken van de juiste keuzes. Dit is niet altijd eenvoudig en vraagt om het afwegen van de verschillende belangen die er kunnen zijn. Zo is het ook binnen de gemeente: zoeken naar wat op een goede manier bijdraagt aan het belang van de inwoners. Maar juist dat, is wat mij aantrekt in het besturen.

De ChristenUnie wil gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. De politieke visie van de ChristenUnie staat in het perspectief van geloof, hoop en liefde. De ChristenUnie fundeert haar politieke visie op het betrouwbare Woord van God, de Bijbel. In deze uitgangspunten kan ik mij helemaal vinden. En van daaruit wil ik mij van harte inzetten voor de ChristenUnie.

Ik vind het belangrijk dat we als ChristenUnie bijdragen aan een dienstbare samenleving, die vraagt om een betrokken, maar ook bescheiden overheid. Bijdragen aan een samenleving waarin mensen opbloeien in relaties, samenwerking en onderlinge zorg. Ik wil christen zijn in het midden van de samenleving.

2) Welke persoonlijke en professionele ervaring neem jij mee ten behoeve van de CU en de lokale politiek?
Als vader van een gezin van vijf kinderen ervaar ik heel sterk dat ik hen in een veilige leefomgeving wil laten opgroeien. Dit gun ik niet alleen hen, maar alle jeugd.

Inmiddels werk ik 17 jaar in het onderwijs met daarbij ruime ervaring als leidinggevende. De onderwijskundige kaart van de Krimpenerwaard ken ik inmiddels goed en ik heb diverse ontwikkelingen van de afgelopen jaren van nabij meegemaakt. Door te participeren in diverse netwerken wordt het beeld van wat goed gaat en wat nog knelpunten zijn op met name het gebied van onderwijs en zorg binnen de Krimpenerwaard steeds duidelijker.
Daarnaast heb ik ervaring in het christelijke jeugd- en jongerenwerk. Door met hen op te trekken, vorm ik voor mijzelf een beeld van hun leefwereld.

Vorig jaar heb ik de studie managementwetenschappen afgerond en ben ik afgestudeerd in de richting ‘governance’ (het effectief besturen van netwerken). De kennis die ik tijdens deze studie heb opgedaan heeft mij verder gevormd en verrijkt. En deze kennis kan ik meenemen binnen de ChristenUnie.

​3) Waar wil jij je sterk voor maken de komende 4 jaar?
De ChristenUnie kiest principieel voor toekomstige generaties. De toekomst van onze kinderen is belangrijk. Het gezin en de familie zijn de belangrijkste basis voor ieder mens, want in een veilig gezin komen kinderen immers het beste tot ontplooiing. Dat is, ook binnen de Krimpenerwaard, niet altijd vanzelfsprekend. We moeten ernaar streven om de zorg die kinderen en gezinnen nodig hebben, nabij aan te bieden en bij voorkeur binnen de Krimpenerwaard. En dit niet via allerlei onnodig ingewikkelde en langdurige processen. Een gezin dat aanklopt om hulp, heeft die hulp vaak snel nodig.
Kinderen moeten kunnen opgroeien in een omgeving die veilig is. Concreet betekent dit dat schoolroutes en omgevingen van scholen veilig moeten zijn. Dat er voldoende, veilige en uitdagende speelvoorzieningen zijn. Maar een veilige omgeving betekent ook dat kinderen worden beschermd tegen kindermishandeling en huiselijk geweld.
De ChristenUnie wil dat er in de gemeente een kinderombudsman wordt benoemd bij wie kinderen en jongeren terecht kunnen met klachten over gemeentelijk beleid. Zo kunnen we een stem geven aan onze jeugd.

Voor onder meer de bovenstaande punten wil ik mij namens de ChristenUnie inzetten. Ik wil er zijn voor een gemeente waarin iedereen gelijkwaardig is, meetelt én mee kan doen. Met elkaar bijdragen aan een prachtige Krimpenerwaard. Een Krimpenerwaard voor iedereen.
Omdat we Samen meer Waard zijn!

« Terug

Reacties op 'Wouter van Toor (nummer zes op lijst GR2018)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.