Liever voorzichtig dan voorbarig

Euroszaterdag 09 juli 2016 19:35

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces besloeg twee avonden. De verantwoording van de financiƫle middelen door middel van de jaarrekening 2015 en de kadernota 2016 nam veel tijd in beslag.

We verkeren momenteel in de gelukkige positie dat de jaarrekening een overschot laat zien van 4,2 miljoen. En dat is voor een heringedeelde gemeente een unicum! De vraag is alleen waar al dat geld vandaan komt. Onze vragen daarbij zijn: is dit overschot verkregen door een te ruime manier van begroten of zitten er veel incidentele meevallers in waardoor we niet goed kunnen meten wat nu de werkelijke kosten zijn die de gemeente in een jaar heeft.

Ruim 3 miljoen van dit overschot komt uit het sociale domein. Voor de ChristenUnie van groot belang om te weten hoe dat mogelijk is. De vragen die voor ons daarbij leven zijn ‘doen we wel de goede dingen en doen we de dingen die we doen ook goed’. Met andere woorden ‘krijgt ook echt iedereen de zorg die nodig is en is dat de goede zorg. Valt er niemand buiten de boot?’. Voor ons is het als partij heel erg belangrijk dat de kwetsbare mensen in onze samenleving gezien en gehoord worden en wij hen de zorg kunnen geven die nodig is om te kunnen participeren in de samenleving. Deze vragen leven ook bij andere partijen. Er zal dan ook onderzocht worden waar het geld niet is besteed en hoe we kunnen controleren of de zorg bij alle mensen terecht komt die het nodig hebben.

  • Hierbij dan ook de oproep van ons aan u, om het ons te laten weten wanneer u weet of ervaart dat de zorg die u in het verleden kreeg nu is weggevallen of drastisch is verminderd. Maar ook als u ervaart dat het goed gaat of juist is verbeterd.
  • En wellicht weet u dat mensen schroom hebben om meer zorg te vragen of meer zorg nodig hebben en het niet kunnen betalen. Wij willen niet dat mensen in de problemen komen doordat ze niet weten hoe ze om hulp kunnen vragen of de stap te groot vinden.

In de kadernota zijn de ambities en taken beschreven voor 2016 en komende jaren. Naast de wettelijke taken die verplicht en noodzakelijk zijn, heeft de gemeente ook ambities. Een ambitie die wij als ChristenUnie hebben ingebracht in het coalitieprogramma en daarmee ook in het collegewerkprogramma is het realiseren van de gemeente Krimpenerwaard als Fair Trade gemeente. De eerste stappen daarin zijn gezet met een aantal scholen en bedrijven. Daar zijn we blij mee. Ook met de plannen voor verduurzaming van de energievoorziening, de extra impulsen aan gebiedspromotie en de verhoogde re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Naast alle financiële verantwoording en ambities voor de toekomst werden er in de raadsvergadering ook besluiten genomen waarmee direct gewerkt gaat worden. De herinrichting van het centrum van Stolwijk bijvoorbeeld. Moeten de grote platanen nu blijven staan of gaan ze weg? Voorlopig blijven ze staan en worden ze gekandelaberd. Wat betreft de ChristenUnie hadden ze weg gemogen en door jonge bomen – die beter passen op die plek – vervangen kunnen worden. Dat zou meer licht brengen en recht doen aan de wensen van ondernemers en omwonenden. We houden een vinger aan de pols.

In Gouderak kan er weer gebouwd worden. Op het terrein Middelblok 20-24 zullen 7 vrijstaande woningen worden gebouwd met ruimte voor recreatie. Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat er ook aan speelruimte voor jonge kinderen wordt gedacht. Het ligt gebied ligt immers aan een drukke dijk zonder stoep om naar een speelterrein te lopen.

Mooi is het dat er voor non-profitinstellingen voor het organiseren van evenementen een vrijstelling is ingevoerd op de leges. Evenementen die door deze instellingen worden georganiseerd zijn van belang voor de sociale cohesie en dynamiek binnen de gemeenschap. Daar hoort geen prijskaartje aan te hangen in de vorm van legeskosten. En wat zeker goed nieuws is, is dat op voorstel van de ChristenUnie er vrijstelling is van leges voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten. Zo wordt recht gedaan aan het gelijkheidsbeginsel.

Een motie om voldoende budget te reserveren voor startersleningen is unaniem aangenomen. Een motie in het kader van blijversleningen heeft het niet gehaald.

Het is mooi dat er geld over is, zo lijkt het althans. Maar laten we ons vooral niet rijk rekenen. Er moet nog veel uitgezocht en onderzocht worden. Dus voorlopig nog geen geld uitgeven waarvan we nog niet zeker weten dat dat ook in de gemeentekas zit. Of zoals fractievoorzitter Benjamin Anker zei: ’liever voorzichtig dan voorbarig’.

« Terug