Zonnepanelen legesvrij op monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten

zomer%2021maandag 20 juni 2016 12:19

In de nieuwste legesverordening van de gemeente zullen vergunningen voor zonnepanelen op monumenten legesvrij, dus kosteloos (!) worden. Vorig jaar al had de ChristenUnie om deze maatregel gevraagd.

Wat is het geval? Het plaatsen van zonnepanelen op gebouwen is in het algemeen vergunningvrij. Dat geldt niet voor zonnepanelen op monumentale gebouwen en in een beschermd stads- of dorpsgezicht. Onze gemeente telt honderden monumenten en een drietal beschermde gezichten, te weten de historische kernen van Haastrecht en Schoonhoven en de bebouwing langs Vlist/Bonrepas.

In al die gevallen moet er voor het plaatsen van zonnepanelen een vergunning worden aangevraagd. De ChristenUnie is van mening dat de bewoners en eigenaren van deze panden niet met extra kosten moeten worden geconfronteerd, zeker niet
als het om alternatieve energiebronnen gaat. Daarom hebben we het college verzocht om de betreffende vergunningen legesvrij te maken.

In de nieuwste aanpassing van de legesverordening van de gemeente, die in de komende raadsvergadering zal worden aangenomen, is ons voorstel overgenomen.

We zijn blij dat we op deze manier eigenaren van monumenten kunnen helpen en tegelijkertijd de toepassing van alternatieve energie kunnen stimuleren! Een mooi voorbeeld van 'twee vliegen in één klap'!

Namens de ChristenUnie-fractie,

Anthony Tom

« Terug