Geen 10.000 woningen maar een algehele versterking van Krimpenerwaard na 2030!!

schip_rivier_lekkerkerk_christenunie_krimpenerwaard.jpgdonderdag 14 februari 2019 09:30

Op 7 februari hebben raad en college van Krimpenerwaard een interessante avond gehad over het MIRT – het (landelijke) Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport.
Het MIRT is erg actueel vanwege de ontsluiting in de Rotterdamse regio, en de mogelijkheden die dit wellicht biedt voor de verkeersontsluiting in het westen van de Krimpenerwaard. Kan er een oeververbinding (brug of tunnel) komen tussen Ridderkerk en Krimpen? Of geven Provincie, Rijk en Rotterdamse regio uiteindelijk voorkeur aan een ontsluiting bij Rotterdam-Feijenoord?

-         Proces

-         Op dit moment is er sprake van een pre-verkenning (van 3 zoekgebieden naar 2).

-         In juni 2019 nemen partijen een besluit om te komen tot een verkenning (van 2 zoekgebieden naar 1).

-         In maart 2021 zal dit moeten leiden tot een beoordeling en een definitieve keuze van een voorkeursalternatief.

-         Uiteindelijke uitvoering zal vermoedelijk plaatsvinden na 2030

Gekoppeld aan de discussie in het MIRT wordt er in de Krimpenerwaard gesproken over het zgn. gebiedsbod. U zult er ongetwijfeld over hebben gelezen in de media. Het gebiedsbod geeft enerzijds inzicht in de bekostiging van de oeververbinding, maar ook in de economische en maatschappelijke kansen, die dit met zich mee brengt voor de Krimpenerwaard en haar kernen.

In de raad van Krimpenerwaard is het volgende afgesproken:

Dit bod betreft de zogenaamde verstedelijkingsopgave van maximaal 200 hectare en betreft meer dan alleen woningbouw. Deze opgave kan breed worden gezien zowel naar aard als naar gebied. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan infrastructuur, recreatie, bedrijventerreinen, woningbouw en natuur. Hierbij wordt rekening gehouden met het specifieke karakter van de Krimpenerwaard. Dit bod is vooral bedoeld voor de versterking van de kernen.

Of te wel: maximaal 200 hectare (ongeveer 1,5 % van totale oppervlakte Krimpenerwaard) , verspreid over de gehele waard, en gericht op versterking van de huidige kernen.

Het college gaat de komende weken drie scenario’s nader uitwerken.

Het college van Krimpenerwaard gaat de komende weken deze scenario’s doorrekenen. Vervolgens zullen inwoners nadrukkelijk worden uitgenodigd op een aantal bijeenkomsten om hun visie en mening te geven. Daarna zal de Raad van Krimpenerwaard zich uitspreken over de voorgestelde scenario’s. 

Nog even dit…

  • Nadrukkelijk zijn deze scenario’s bedoeld voor “na 2030”. De huidige door de raad vastgestelde woonvisie is dan afgelopen.
  • In geen van de drie scenario’s is sprake van een woningbouwopgave van 10.000 woningen. Alhoewel dit aantal hardnekkig rondgestrooid blijft worden. Er is ook geen raadsbesluit dat spreekt over 10.000 woningen
  • Er is een spreiding over de gehele Krimpenerwaard. “Volbouwen tussen Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den IJssel” is niet aan de orde. Juist niet: zoveel mogelijk (liefst: alle) kernen moeten kunnen meeprofiteren van de kansen en mogelijkheden.

 

Fractie van de ChristenUnie Krimpenerwaard

 

« Terug

Reacties op 'Geen 10.000 woningen maar een algehele versterking van Krimpenerwaard na 2030!!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.