Vereniging van Nederlandse Gemeente neemt ChristenUnie motie van gemeente Krimpenerwaard aan

191130 Ton_van_Dorp_ChristenUnie_Krimpenerwaard.JPG
Ton_van_Dorp_ChristenUnie_Krimpenerwaard_Farctie (5) 250
Door Ton van Dorp op 30 november 2019

Vereniging van Nederlandse Gemeente neemt ChristenUnie motie van gemeente Krimpenerwaard aan

Op de ledenvergadering van de VNG is onze motie “structureel begrotingsevenwicht” aangenomen. Daarmee omarmen alle Nederlandse gemeenten onze oproep om een voorspelbaar en structureel evenwicht. De motie is door ChristenUnie en VVD ingebracht in de begrotingsraad van Krimpenerwaard en daar unaniem aangenomen.

 

Zoeken naar een nieuw evenwicht.

In de begrotingsraad van 12 november 2019 heb ik als fractievoorzitter van de ChristenUnie Krimpenerwaard mijn zorgen uitgesproken over de manier waarop de landelijke overheid omgaat met de wijze van financiering naar de gemeente.

De begroting vn de gemeente Krimpenerwaard ziet er voor het jaar 2020 goed uit. De inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht. Maar voor de meerjarenbegroting geldt het evenwicht niet.

Twee hoofdoorzaken zijn daarbij te onderscheiden;

Allereerst de financiering van het sociaal domein, met name de jeugdzorg. De extra middelen die de gemeente van het Rijk hebben ontvangen voor de jeugdzorg zijn toegekend voor de jaren 2019-2021. Ze zijn niet structureel. Vanaf 2020 ontstaat er dus een gat in de begroting, terwijl de kosten en de volumes van de jeugdzorg blijven oplopen. De tweede oorzaak is de methode van financieren vanuit het Rijk. We noemen deze de "trap-op, trap-af"-systemathiek. Als de landelijke overheid meer geld uitgeeft , bijvoorbeeld als het economisch goed gaat in Nederland, dan ontvangen ook de gemeenten meer geld. Andersom geldt dit eveneens: Geeft het Rijk minder geld uit , dan ontvangen de gemeenten eveneens minder. Als de landelijke overheid besluit een JSF minder aan te schaffen, krijgt ook de Krimpenerwaard minder geld. In de ene circulaire krijgt de gemeente er tonnen bij, in de vokgende circulaire gaan er weer tonnen af.

Op zo'n manier kun je geen evenwichtige meerjarenbegroting maken...

Namens ChristenUnie en mede-ingediend door de VVD heb ik mijn zorgen in een motie verwoord: Een motie waarin we Rijk en politiek Den Haag oproepen "een structureel en voorspelbaar financieel beleid te voeren naar gemeenten toe en de bezuinigingen die opgelegd zijn bij de decentralisatie van het sociaal domein te evalueren".

De raad van de gemeente Krimpenerwaard heeft deze motie unaniem aangenomen. Het college heeft de motie vervolgens ingebracht in de Ledenvergadering van de VNG. Ook daar is de motie aangenomen. Daarom onderschrijven alle Nederlandse gemeenten ons signaal.

Minister, Kamerleden, neem goed notie van onze motie....En leidt ons naar een nieuw structureel EVENWICHT!

Ton van Dorp

Bijlagen