STEMMEN of NIET STEMMEN (GR2018)

ChristenUnie_Krimpenerwaard_GR2018_Cor_Slob_Blog
Cor_Slob_ChristenUnie_Krimpenerwaard_Farctie (7) 250
Door Cor Slob op 24 oktober 2017

STEMMEN of NIET STEMMEN (GR2018)

Tijdens de herindelingsverkiezingen in 2014 was de opkomst in de gemeente Krimpenerwaard iets meer dan 50%. Dit is een landelijk gegeven maar hoe kunnen we voor de komende verkiezingen campagne voeren zodat we ook de andere 50% bereiken? Kan het ook anders?

In November 2016 publiceerde de Tilburg University een rapport hierover.
Het rapport benoemt drie factoren die bij gemeenteraadsverkiezingen bepalend zijn voor de opkomst.

Sociaal demografische factoren:

Dit zijn factoren als leeftijd, opleiding, gemeentegrootte, inkomen of etniciteit. Op zich kun je hier weinig invloed op uitoefenen. Mensen met een hoge opleiding, een hechter sociaal netwerk met meer interesses in de politiek zijn blijkbaar meer geneigd om te gaan stemmen. Wat wel mogelijk is dat je goed analyseert hoe de gemeente Krimpenerwaard in elkaar steekt en hoe je die andere 50% wel het beste kunt benaderen.

Sociale factoren:

Dit zijn factoren als levensstijl, geluksgevoel, sociale plicht, sociale druk/ omgeving en gewoonten. Factoren die in ieder geval bij onze christelijke achterban redelijk goed in kaart te brengen zijn. Alhoewel ik liever van sociale plicht dan van sociale druk zou willen spreken. Complexe factor is dat er drie christelijke partijen aan de verkiezingen meedoen en soms voor een ‘buitenstaander’ moeilijk te begrijpen is wat de verschillen zijn. Zou je als christelijke partij de onderlinge verschillen wat meer moeten benadrukken of is het verstandiger om van je eigen kracht uit te gaan?

Politieke factoren:

Denk aan factoren als interesse in, kennis van, vertrouwen in, en tevredenheid over politiek. Vooral de laatste is interessant want hier zie je partijen soms populistische standpunten in nemen. Vooral de oppositie doet haar best de kleinste details openbaar uit te venten en hiermee de pers te halen. Is dit een optie? Ik denk zelf van niet, ook in dit geval zou ik liever van eigen kracht uit gaan. Met bijvoorbeeld continue aandacht vragen voor probleempjes met groenonderhoud bestuur je een gemeente niet. Maar hoe zet je de echte oplossingen wel duidelijk op de kaart. Onlangs publiceerde Elisabeth van Zijl een degelijk stuk over verbinden door anders te vergaderen. Er was weinig belangstelling voor in de pers terwijl een grapje over een foutief verkeersbord wel de pers haalde. Hier zit nog voldoende stof tot nadenken.

Het rapport doet ook nog een aantal aanbevelingen aan de gemeenten:

* Zet in op structurele, doelgerichte communicatie met bijpassende, moderne communicatiemiddelen.
* Werk met onderzoek aan een lokale aanpak rond opkomstbevordering.
* Richt je op de belangrijkste oorzaken van lage opkomst.

Ik vermoed dat in de Krimpenerwaard vooral jongeren, werklozen, laag opgeleiden en in het algemeen ontevreden burgers niet stemmen.
Vooral dit laatste is jammer want de beste stuurlui staan aan wal.
Graag nodigen we u uit om te reageren op deze blog, dat kan bijvoorbeeld via c.slob@Krimpenerwaard.nl


Ik heb gebruik gemaakt van het artikel: Opkomstbevordering 2018: niet geschoten, altijd mis? van David Kok


Cor Slob
Campagneleider GR2018